S. Anna Bałchan: bądźmy Ewangelią dla swoich najbliższych!

Do bycia 'Ewangelią dla swoich najbliższych' namawiała s. Anna Bałchan ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, która była gościem kolejnego spotkania w hałcnowskiej bazylice w Bielsku-Białej.

Terapeuta motywujący, trener Dialogu Motywującego, założycielka i prezes Zarządu Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci, walcząca na co dzień w obronie ludzkiej godności podzieliła się swymi spostrzeżeniami w kontekście tematu katechezy: „Kochać to nie znaczy zawsze to samo”.

Zdaniem zakonnicy, która odwoływała się nieustannie do swych doświadczeń jako działaczki społecznej pomagającej ludziom w kryzysie, prawdziwym sakramentem uzdrowienia jest spowiedź i pojednanie z Bogiem.

„98 proc. pytanych przeze mnie ludzi mówiło mi, że spowiedź zmieniła ich, że wtedy zyskali nowe życie. Każdy z nas ma swoją małość, ma swą głęboką ranę, którą chce, by Bóg uzdrawiał” – wytłumaczyła, wspominając, jak pomagała kobietom na ulicy. „Kiedy dostałam błogosławieństwo przełożonych i biskupa, nikt nie mówił ci, jak miałam to zrobić - masz iść. Idziesz, bo wiesz, że Bóg cię prowadzi. Bez tej mocy posłania Kościoła, nie dałabym rady” – zaznaczyła.

„Bóg posyła nas, bo być może jest to jedyna Ewangelia, którą czytają moi bliscy. Nie martwmy się, że nie jesteśmy idealni. Dobrze, że nie jesteśmy idealni, bo być może wtedy byśmy pogardzali innymi. Dobrze, że nie umiemy wszystkiego, bo bylibyśmy bardzo samowystarczalni i nie potrzebowalibyśmy innych. Bądźmy autentyczni i szczerzy” – wskazała, opowiadając o tym, jak Bóg uzdrawiał, przemieniał serca ludzi, którzy przeszli przez piekło: ofiary przemocy, handlu ludźmi.

„Kiedy uznają, że jesteś dobrą Ewangelią, to idą za tobą. Na własne oczy widziałam, jak Pan uzdrawia i przemienia, jak osoby zmieniają się, nawet zewnętrznie. Bóg daje łaskę” – kontynuowała, wyjaśniając na czym polega jej posługa. „Nie wszystko jest łatwe i przyjemne” – zastrzegła i zachęciła, by starć się „być Ewangelią dla swoich najbliższych”.

S. Anna Bałchan od dwudziestu lat zajmuje się pomocą kobietom w kryzysie. W 2001 r. została jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom w Katowicach, od 2010 działającego pod nazwą Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. Pomaga kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętym przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną, ofiarom handlu kobietami, ofiarom przymuszonej prostytucji, a także bezrobotnym, mającym problemy wychowawcze, małżeńskie i finansowe. Za swoją działalność s. Bałchan otrzymała w 2008 Nagrodę Totus oraz Nagrodę im. ks. Józefa Tischnera.

rk / Bielsko-Biała

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama