ŚDM w życiu Kościoła i świata. Międzynarodowa konferencja z udziałem młodzieży

Młodzież z Polski związana ze ŚDM wzięła udział w konferencji we Włoszech „Od św. Gabriela do św. Jana Pawła II. ŚDM w życiu Kościoła i świata”

W diecezji Teramo-Atri we Włoszech odbyła się trzydniowa, międzynarodowa konferencja „Od św. Gabriela do św. Jana Pawła II. ŚDM w życiu Kościoła i świata”, w której udział wzięli przedstawiciele dziewięciu miast organizujących Światowe Dni Młodzieży, w tym także z Archidiecezji Krakowskiej oraz Archidiecezji Częstochowskiej.

– Młodzi są „laboratorium w ruchu”, któremu nieustannie trzeba się przyglądać, rozmawiać i słuchać. – mówiono podczas konferencji, która odbyła się w dniach 10-13 maja w San Gabriele we Włoszech. Dla młodzieży reprezentującej poszczególne kraje był to czas wymiany doświadczeń, analizy wpływu ŚDM na życie młodych ludzi a także pierwszy krok we wspólnym przygotowaniu spotkania młodych w Lizbonie. Konferencja miała także szczególne znaczenie ze względu na możliwość przybliżenia młodym postaci św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej, patrona studentów. Młody zakonnik zmarł w 1862 roku w wieku 24 lat w Teramo, został kanonizowany 13 maja 1920 roku, na kilka dni przed narodzinami Karola Wojtyły, który już jako papież często i chętnie pielgrzymował do jego sanktuarium. Święty Jan Paweł II, inicjator ŚDM, bardzo często wskazywał św. Gabriela jako przykład młodego człowieka żyjącego w komunii z Chrystusem. Konferencja wpisywała się w obchody 100. rocznicy kanonizacji młodego zakonnika.

Nauka z ŚDM w Panamie

Młodych powitał gospodarz diecezji Teramo-Atri ks. bp Lorenzo Leuzzi, który podkreślił jak ważna jest rola młodzieży w budowaniu wspólnoty Kościoła. Ks. Michele Falabretti, odpowiadający za duszpasterstwo młodzieży z ramienia Konferencji Episkopatu Włoch, podsumował tegoroczne ŚDM w Panamie. Wskazał, że choć spotkanie w Panamie zgromadziło mniej uczestników ze względu na trwający rok szkolny, to na ŚDM przyjechała młodzież „nieco starsza”, w podobnym przedziale wiekowym. – „To nauczyło nas jak ważne jest kierowanie odpowiedniego przesłania do konkretnego przedziału wiekowego, nawet jeśli różnicą jest parę lat” – mówił ks. Falabretti, podkreślając, że to doświadczenie jest także zawarte w Dokumencie Końcowym Synodu Biskupów o młodzieży, w części dotyczącej różnych poziomów towarzyszenia młodym w ich rozwoju duchowym. Podkreślił, że podczas ŚDM w Panamie ważne było także zrealizowanie prośby Papieża Franciszka skierowane do biskupów, by podczas odbywających się katechez, pozostawić przestrzeń do wysłuchania głosu młodych. Ks. Falabretti zaznaczał także jak ważne jest, by nie skupiać się wyłącznie na elementach organizacyjnych, lecz dbać o duchowy rozwój młodych – „Najlepsze co może się przytrafić, to doświadczenie spotkania przy krzyżu ze wszystkimi” – podkreślał.

W czasie kolejnego wystąpienia, ks. João Wilkes Rebouças Chagas Júnior, kierujący Sekcją ds. Młodzieży przy Papieskiej Radzie ds. Świeckich, odwołał się do ostatniej Adhortacji papieskiej „Christus vivit”, w której papież Franciszek wyznaczył kierunek, w jakim powinna zmierzać formacja młodych. Podkreślił, że może i powinna być ona wykorzystana także przy przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży – „Musimy pamiętać, że ŚDM nie zależą tylko od nas, ale zależą od Pana Boga” – wyjaśniał.

Co zostało po ŚDM?

Drugi dzień spotkania był przede wszystkim czasem wymiany doświadczeń organizatorów, uczestników i świadków wszystkich edycji Światowych Dni Młodzieży. Reprezentacje miast-gospodarzy ŚDM przedstawiły uczestnikom konferencji jak ewoluował program spotkań młodych oraz co pozostało po tym spotkaniu w lokalnym Kościele. Swoim doświadczeniem dzielili się także przedstawiciele Archidiecezji Krakowskiej, którzy podsumowali krótko przebieg spotkania w Krakowie i opowiedzieli jak to wydarzenie wpłynęło na przygotowania do ŚDM w Panamie. Przybliżyli ideę wydarzeń, które formowały młodych w drodze do Panamy, m.in. akcję modlitewną „Panamska 10”, spotkania panamskie odbywające się raz w miesiącu na w różnych miejscach archidiecezji, a także wydarzenia takie jak Spotkanie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej (SMAK) czy obchody Niedzieli Palmowej. Podkreślono, że to właśnie te działania sprawiły, że krakowska reprezentacja w Panamie licząca ponad 600 pielgrzymów była najliczniejszą grupą z Polski. Delegaci Archidiecezji skupili się również na trwających już przygotowaniach do kolejnego ŚDM w Lizbonie.

Następnie odbyły się spotkania w grupach językowych, które dały możliwość podzielenia się doświadczeniem organizacji Światowych Dni Młodzieży pomiędzy uczestnikami konferencji i wskazania najważniejszych obszarów niezbędnych do przygotowania tego wydarzenia w Lizbonie. Była to także okazja do analizy jak ŚDM wpłynęły na duszpasterstwo młodzieży w wymiarze lokalnym. Delegacje uczestniczyły również w nabożeństwie różańcowym, zorganizowanym w duchowej łączności z pięcioma sanktuariami maryjnymi, w tym m.in. z sanktuarium na Jasnej Górze. Modlitwie przewodniczył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin. Za papieżem Franciszkiem, wzywał on młodych do odważnego głoszenia światu Chrystusa zmartwychwstałego, aby Światowe Dni Młodzieży stały się dla młodych konkretną drogą formacji.

„Laboratorium w ruchu”

Podczas ostatniego dnia konferencji „Od św. Gabriela do św. Jana Pawła II. ŚDM w życiu Kościoła i świata” młodzi z Lizbony przedstawili pierwsze pomysły na przebieg i organizację kolejnych Światowych Dni Młodzieży. Zaprezentowali prawdopodobne miejsce spotkania jakim są tereny sąsiadujące z deltą Tagu, położone między Lizboną a Loures. Jak podkreślili, przez wielu teren rzeczny porównywany jest do Jeziora Galilejskiego ze względu na podobny kształt. – „Ojciec Święty oczekuje od nas przede wszystkim ewangelizacji” – dzielili się młodzi Portugalczycy, mówiąc, że właśnie takie przesłanie przekazał im Papież na początku przygotowań. Zaprosili także wszystkich do Lizbony, prezentując krótki film promocyjny.

Spotkanie podsumował prof. Roberto Veraldi z Uniwersytetu w Chieti-Pescarze, podkreślając, że młodzi są „laboratorium w ruchu”, któremu nieustannie trzeba się przyglądać, rozmawiać i słuchać, by pomagać nie tylko wzrastać młodym, ale także pomóc im odkrywać swoją drogę powołania. O cennej okazji do wysłuchania oczekiwań młodych, jaką była międzynarodowa konferencja w San Gabriele, mówił także ks. Massimo Balloni, duszpasterz młodzieży diecezji Teramo-Atri, który podziękował wszystkim uczestnikom za cenną wymianę doświadczeń.


« 1 »

reklama

reklama

reklama