#SłowoOPsalmach - 28 października 2019

Komentarz do psalmu responsoryjnego na 28 października 2019

Ps 19, 2-3. 4-5

  Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Niebiosa głoszą chwałę Boga,
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi,
noc nocy przekazuje wiadomość.

    Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa,
których by dźwięku nie usłyszano:
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
ich słowa aż po krańce świata.

    Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

PEŁNA LITURGIA Z DNIA DOSTĘPNA W SERWISIE: liturgia.opoka.org.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama