Stanowisko Komisji Duszpasterskiej wobec planowanej organizacji Marszu Różańcowego

List Sekretariatu Komisji Duszpasterstwa KEP w odpowiedzi na korespondencję ze Stowarzyszenia "Wiara i Rozum".

W imieniu Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP (abp Wiktor Skworc) dziękuję za przedstawienie idei „Marszu Różańcowego”, planowanego przez Stowarzyszenie „Wiara i Rozum” (Poznań) na dzień 5 października br. w Warszawie.

W nawiązaniu do otrzymanej korespondencji – po konsultacji z Księdzem Arcybiskupem – informuję i wyjaśniam, iż zgodnie z zasadą przyjętą przez Konferencję Episkopatu Polski, planowane na rok 2019 wydarzenia religijne o charakterze ogólnopolskim, przedstawiane są i uzgadniane uprzednio – w roku poprzedzającym – na forum tejże Konferencji i potwierdzane decyzją Zebrania Planarnego KEP. Następnie są publikowane w Informatorze KEP.

Proponowany „Marsz Różańcowy” jako wydarzenie duszpasterskie nie spełnia w/w warunków, więc nie może mieć ogólnopolskiego charakteru. Może natomiast mieć charakter diecezjalny, lokalny, oczywiście po zaakceptowaniu go przez biskupa miejsca.

Skoro planowany Marsz ma się odbyć w Warszawie, to sama jego idea, a następnie organizacja, program i przebieg winny być skonsultowane z biskupem miejsca, a więc z Metropolitą Warszawskim kard. Kazimierzem Nyczem.

Życzę światła Bożego Ducha w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie i proszę, aby zawsze były one eklezjalnie poprawne, to jest uprzednio uzgadniane z biskupem miejsca, który zgodnie z tradycją i prawem Kościoła (KPK) jest pierwszym odpowiedzialnym za duszpasterstwo w diecezji, za jego kształt i treść. On też ma możliwość przedstawiania projektów duszpasterskich na forum Konferencji Episkopatu Polski.

Szczęść Boże!

Ks. Roman Chromy
Sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP 

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao