Syryjska szkoła w blasku Świecy Caritas

Świeca Caritas, która od 25 lat tworzy polską Wigilię, daje efekt za granicą.

10 groszy z każdej Świecy Caritas, rozprowadzanej przed Bożym Narodzeniem w Polsce, wsparło w tym roku odbudowę zrujnowanej szkoły w Aleppo. Przywrócenie placówki do życia rozpoczęła naprawa boisk. Obecnie trwa remont całego budynku, na który Caritas przekazała prawie 400 tysięcy złotych, zebranych w ramach akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Dziś w Syrii ponad 2 miliony dzieci w wieku szkolnym nie może kontynuować edukacji ze względu toczący się konflikt zbrojny.

Szkoła „Al-Kalima” była jedną z najlepszych szkół w Aleppo. Tę nowoczesną placówkę otwarto w 2009 roku. Nauki pobierało w niej ponad 500 uczniów na różnych poziomach: przedszkola, szkoły podstawowej i liceum. Do dyspozycji uczniów udostępniono boisko i sale sportowe. Gdy w Aleppo rozpoczęły się działania wojenne na szeroką skalę, szkoła została przejęta przez bojówki zbrojnej opozycji, co doprowadziło do zawieszenia jej funkcjonowania. Ostatnie zajęcia szkolne w „Al-Kalimie” odbyły się 24 października 2012 roku. W jednym z pomieszczeń do dziś zachowała się tablica z lekcją arytmetyki dla czwartej klasy z tego dnia. Przez kolejne lata budynek ucierpiał w wyniku ostrzałów i walk. Konstrukcja ucierpiała, gdy na szkołę spadł pocisk, który zniszczył sufit i wyższe piętro, a większość sprzętów rozkradziono.

Kiedy walki na terenie Aleppo ustały, pojawiła się szansa przeprowadzenia generalnego remontu szkoły, jednak stale brakowało środków. Dzięki środkom zebranym przez Fundację Świętego Mikołaja w 2018 roku zostały odnowione boiska sportowe.

Caritas Polska w 2019 roku realizuje dalsze wsparcie dla szkoły w zakresie remontu. Aby nie utracić państwowej licencji na prowadzenie placówki oświatowej, musi być gotowa do przyjęcia uczniów we wrześniu 2019 roku. Prace remontowe głównego budynku już się rozpoczęły.

Stan edukacji w Syrii

Obecnie w Syrii mieszka 5,9 mln dzieci w wieku szkolnym, jednak 2,1 mln dzieci pozostaje poza systemem edukacji. Co trzecia szkoła została zniszczona lub przeznaczona na schronienie dla osób wewnętrznie przesiedlonych.

Szacuje się, że 70% placówek oświatowych w Aleppo ucierpiało w wyniku prowadzonych tam działań wojennych w latach 2012-2016. Przed wojną syryjskie społeczeństwo było uznawane za dobrze wykształcone w skali regionu. 97% dzieci przystępowało do edukacji podstawowej (klasy 1-9), a 67% kończyło szkołę średnią. Ponad 90% społeczeństwa potrafiło czytać i pisać.

Caritas Polska uznaje projekty wspierające infrastrukturę szkolną za kluczowe działania służące przywróceniu normalności syryjskim dzieciom i młodzieży – pokoleniu, które będzie odbudowywać kraj po latach konfliktu.

źródło:  Zespół Prasowy Caritas Polska

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao