Unikatowa biblioteka na Jasnej Górze

Rozpoczynają się zakrojone na szeroką skalę prace nad dziedzictwem książki dawnej Rzeczypospolitej. Znaczna część narodowego zbioru znajduje się w paulińskich bibliotekach.

Najcenniejsze posiada klasztor częstochowski. Dziś na Jasnej Górze podpisano porozumienie między Zakonem św. Pawła Pierwszego Pustelnika a Uniwersytetem Śląskim dotyczące opracowywania starodruków, ich utrwalania, także w wersji elektronicznej oraz udostępniania odbiorcom.

Samych inkunabułów, czyli najstarszych zabytków piśmiennictwa jest na Jasnej Górze 287. Cymelia wyróżnia nie tylko treść, ale i unikatowe oprawy, w tym tzw. oprawy jagiellońskie. Prof. Leonard Ogierman podkreśla, że biblioteka częstochowskiego klasztoru nie ma sobie równych.

"Jest to jedyna biblioteka, która w tej formie została zachowana, nie była objęta żadnymi prądami mody, to jedyny przykład biblioteki barokowej, który zachował się w Polsce klasztornej w nieskazitelnej formie, biblioteka nie była wstrząsana żadnymi incydentami, wojnami oraz grabieżami, dlatego jako całość jest unikatowa”.

Biblioteka w klasztorze zawsze była miejscem bardzo ważnym – zauważa o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów:

„Kościół, zakon też potrafił te dwie dziedziny łączyć. Pokazywać i sacrum oraz to, co wytwarzała myśl ludzka”.

Podpisane dziś porozumienie o współpracy to kolejny etap działań podejmowanych na rzecz ochrony i upowszechniania kultury polskiej. Dotąd obejmowała ona tylko Jasną Górę i klasztor na krakowskiej Skałce. Teraz dotyczy wszystkich placówek. Konserwację, katalogowanie i digitalizację paulińskich zbiorów zaplanowano na cztery lata.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama