Wolontariusze Służby Medycznej Caritas w służbie pielgrzymom

Wolontariusze Służby Medycznej Caritas towarzyszą pielgrzymom, którzy pokonują setki kilometrów w drodze do cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Do Częstochowy pielgrzymują dzieci, młodzież, a także seniorzy. Do pielgrzymki może dołączyć każdy, kto chce być blisko Boga. Każda trasa, zarówno piesza jak i rowerowa wymaga odpowiedniego zabezpieczenia i wsparcia medycznego. Dlatego blisko pielgrzymów są zawsze wolontariusze służby medycznej.

Służba Medyczna Caritas w swoich szeregach skupia osoby od lat zaangażowane w działania wolontaryjne na rzecz potrzebujących. Tworzą ją: lekarze, położne, pielęgniarki, ratownicy medyczni, ale również osoby nie posiadające wykształcenia medycznego. Członkowie Służby Medycznej Caritas to zawodowcy, którzy zabezpieczają medycznie publiczne zgromadzenia, rekolekcje, koncerty i festyny.

Pielgrzymowanie cieszy się w Polsce niesłabnącą popularnością. W ciągu roku uczestniczy w nim 6-7 mln. osób, czyli 15 proc. ogółu ludności.

Jakie są motywacje do podjęcia pielgrzymki? Zdecydowanie przeważają te religijne, w tym chęć modlitwy w konkretnej intencji.

mip KAI/Caritas / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama