Cały świat wspomina dziś św. Faustynę Kowalską

W tym roku po raz pierwszy liturgiczne wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej obchodzone jest w całym Kościele powszechnym! Przypada ono 5 października, czyli w rocznicę jej śmierci.

Papież Franciszek podjął decyzję o wpisaniu wspomnienia św. Faustyny do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego. Dekret w tej sprawie ogłosiła w tym roku Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Został on podpisany przez prefekta kard. Roberta Saraha i sekretarza abp. Arthura Roche.

- Jej imię – św. Faustyna – szybko stało się znane na całym świecie, rozpowszechniając we wszystkich członkach ludu Bożego, pasterzach i wiernych świeckich, przyzywanie Miłosierdzia Bożego i jego wiarygodne świadectwo w postępowaniu wierzących - czytamy w dekrecie opublikowanym 18 maja 2020 roku. - Z tego powodu papież Franciszek, przyjmując petycje i prośby pasterzy, zakonnic i zakonników, a także stowarzyszeń wiernych, biorąc pod uwagę wpływ duchowości św. Faustyny w różnych częściach świata, nakazał, aby imię św. Marii Faustyny (Heleny) Kowalskiej, dziewicy, zostało wpisane do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego, a jej wspomnienie dowolne wszyscy obchodzili 5 października - podkreśliła Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Do dekretu zostały załączone teksty liturgiczne do odprawiania Mszy św. i Liturgii Godzin w tym dniu.

Św. Maria Faustyna Kowalska urodziła się 5 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec. Na chrzcie otrzymała imię Helena. Wychowała się w bardzo wierzącej, pobożnej rodzinie. Mimo tego faktu, kiedy przedstawiała rodzicom pragnienie pójścia do zakonu, spotykała się z odmową. Powołanie było jednak na tyle silne, że sama zaczęła szukać miejsca w klasztorze. Musiała na to jednak zapracować. 1 sierpnia 1925 roku, po pracy w roli opiekunki, mogła wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej. Rok później na obłóczynach otrzymała imię Maria Faustyna.

Św. Faustyna miała szczególną misję przekazania światu orędzia o Bożym miłosierdziu. Przy pomocy jej kierownika duchowego i spowiednika, ks. Michała, powstał obraz, którego zapragnął sam Jezus. Obraz został namalowany z podpisem "Jezu, ufam Tobie". Ks. Michał Sopoćko polecił s. Faustynie, aby zapisywała też wszystkie swoje przeżycia duchowe w Dzienniczku. Pod wpływem złego natchnienia, św. Faustyna pewnego dnia zniszczyła swoje zapiski. Musiała więc później opisać przeżycia od nowa. W tej nowej formie Dzienniczek rozpowszechnił się na cały świat.

Faustyna Kowalska, chorująca przez kilka lat na gruźlicę, zmarła 5 października 1938 roku w łagiewnickim klasztorze. Miała 33 lata. Do grona świętych została włączona przez papieża Jana Pawła II w roku jubileuszowym. Orędzie o Bożym miłosierdziu zna dzisiaj cały świat. W święto Miłosierdzia Bożego wielu z ufnością powtarza "Jezu, ufam Tobie". Św. Faustyna uczy ludzi ogromnego zaufania do Boga. To bardzo fascynujące jak ta młoda osoba potrafiła zaufać Jezusowi w każdej, życiowej sytuacji. Każda strona jej Dzienniczka to wielka pomoc dla współczesnego świata.

opoka.org.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama