Działacze opozycji PRL w obronie kard. Gulbinowicza: Domagamy się dowodów

Działacze opozycji z czasów PRL wystosowali list w obronie kard. Henryka Gulbinowicza. „Domagamy się przedstawienia dowodów, opartych o jednoznaczne fakty, a nie domniemania czy pomówienia” – napisali.

List skierowany został do nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio, przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego, prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka i metropolity wrocławskiego abp. Józefa Kupnego. 

„20 listopada 2020 roku Kardynał Henryk Gulbinowicz mocą decyzji radnych pozbawiony został tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia. Decyzja ta była efektem stanowiska Stolicy Apostolskiej, wyrażonego w lakonicznym i ogólnikowym komunikacie. Na Księdza Kardynała nałożone zostały surowe, bezprecedensowe kary” – napisali sygnatariusze listu.

Podkreślili, że nie zgadzają się z oskarżeniem kard. Gulbinowicza o współpracę z SB.

„Sformułowano też niezwykle ciężkie oskarżenia o czyny niegodne i o współpracę z byłą Służbą Bezpieczeństwa. Stwierdzenie o współpracy z SB jest kłamliwym nonsensem. W takim kształcie, w jakim funkcjonuje ono w przestrzeni medialnej, nie znajduje żadnego potwierdzenia w stanie badań”.

„Nasz stanowczy sprzeciw budzi zarzut o współpracę śp. Księdza Kardynała z SB. Ze zgromadzonej i dostępnej w zasobach IPN dokumentacji wynika tylko i wyłącznie, że z księdzem, biskupem, a następnie arcybiskupem Henrykiem Gulbinowiczem prowadzony był jedynie tzw. dialog operacyjny, zaś On sam nigdy nie był «osobowym źródłem informacji». Wszelkie oparte o tę dokumentację sugestie, pojawiające się głównie w mediach, a wskazujące na delatorski charakter tych kontaktów czy osiąganie dzięki nim osobistych korzyści (z nominacją na wrocławską stolicę arcybiskupią włącznie) nie są zatem niczym innym, jak niedopuszczalnym przekroczeniem obowiązujących w nauce granic dowolności interpretacyjnej i nadużyciem propagandowym” – tłumaczyli.

Jak zaznaczyli, domagają się uzasadnienia wyroku i przedstawienia dowodów.

„Domagamy się zatem przedstawienia dowodów, opartych o jednoznaczne fakty, a nie domniemania czy pomówienia. Dopiero wówczas będziemy w stanie przekonać się o zasadności wyroku – powziętego zaocznie i wydanego bez uzasadnienia – gdy dowiemy się, jaka była jego podstawa prawna w świetle prawa kościelnego, a także czy Kardynał Gulbinowicz miał możliwość odniesienia się do stawianych mu zarzutów i skorzystania z procedury odwoławczej”.

Przypomnieli, że kard. Gulbinowicz był zaangażowany we wspieranie „Solidarności” i to on udzielił błogosławieństwa strajkującym w 1980 roku.

„To On, nie ograniczając się do symbolicznych gestów, jednoznacznie wspierał niezależny Związek podczas obrad Episkopatu. To jego postawa przenosiła się na dolnośląskich proboszczów i wikarych, biorących udział w formowaniu niezależnych postaw. To u Niego, jako rzeczywistej opoki, znalazły schronienie fundusze związkowe, owe słynne «80 milionów». To On otoczył troską internowanych oraz ich rodziny, wspierając, również materialnie, represjonowanych. To On, poprzez tradycyjny, wigilijny opłatek, integrował środowisko akademickie. To On był protektorem Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego, inspiratorem «Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, opiekunem najrozmaitszych niezależnych inicjatyw – od społecznych po artystyczne” – wymieniają zasługi kardynała.

Zaapelowali o wyjaśnienie zarzutów wobec kard. Gulbinowicza.

„Domagamy się wyjaśnień, i mamy do nich prawo, bo nie kierują nami, sygnującymi to przypomnienie, doraźne, utylitarne względy. Jedynie poczucie, że w chwilach trudnych należy dać świadectwo prawdzie. Pozostać przyzwoitym. Bo choć reprezentujemy dzisiaj różne, czasami odległe, polityczne i światopoglądowe opcje, to doskonale wiemy, kim był dla nas Kardynał Henryk Gulbinowicz”.

List podpisało kilkadziesiąt osób związanych z działalnością opozycyjną w PRL, m.in. Władysław Frasyniuk, Bogdan Zdrojewski, Anna Morawiecka, prof. Włodzimierz Suleja, prof. Tadeusz Wolsza, Małgorzata Calińska-Mayer, Barbara Tomaszewska, Jan Koziar i Jan Rogala.

Źródło: niezalezna.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao