Dzień Ojca w licheńskim sanktuarium

Za ojców, aby umocnieni słowem Bożym i przykładem św. Józefa, z odwagą podejmowali swoje obowiązki dla dobra swoich bliskich i chwały Bożej, modlono się dziś w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w związku z przypadającym we wtorek, 23 czerwca, Dniem Ojca.

Niedzielnej sumie o godz. 12.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej przewodniczył ks. bp Łukasz Buzun OSPPE, biskup pomocnicy diecezji kaliskiej. Eucharystię koncelebrował ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium.

W homilii bp Łukasz Buzun mówił o szczególnej roli św. Józefa, jaką odegrał w historii zbawienia, odpowiadając na Bożą prośbę i bez wahania przyjmując Maryję jako swoją małżonkę.

- „Rodzina to jest to miejsce wzrastania Jezusa. Dlatego tak ważny w naszym życiu jest obraz rodziny zapisany na kartach Ewangelii. Józef znajduje pewne urzeczywistnienie wraz z narodzeniem Jezusa w Betlejem. Ewangelia mówi nam, że Józef jest człowiekiem sprawiedliwym, świątobliwym i człowiekiem modlitwy. Jest wiernym oblubieńcem, który prowadzi Maryję do Betlejem, gdzie ma wkrótce porodzić. Szuka dla niej schronienia. I znajduje je dopiero w stajni.” – mówił bp Buzun.

Odnosząc się do roli wychowawcy i opiekuna Jezusa, biskup kaliski stwierdził, że św. Józef wyciska piętno swojej osobowości na Chrystusie. – „Taka jest prawda. To piętno swojej osoby, jako człowieka prawego i prawnego opiekuna, jest wyciśnięte w Synu Bożym.”

Św. Józef poświęcił swoje życie będąc opiekunem Jezusa. – „Po ofiarowaniu św. Józef otrzymuje polecenie z nieba, aby udać się do Egiptu i w ten sposób obronić Jezusa przed Herodem. Jego życie jest zdecydowaną odpowiedzią na słowa skierowane od Boga.” – powiedział homileta.

Zdaniem ks. bpa Buzuna św. Józef wychowywał Jezusa w całokształcie życia. Uczył go nie tylko pracy, ale przede wszystkim modlitwy, którą odmawiano każdego dnia w domu, a także w synagodze.

Hierarcha zakończył rozważania słowami: „Niech św. Józef nas prowadzi niech jego osoba nas inspiruje do głębszej wiary we wzrastaniu w naszym powołaniu do ojcostwa.”

Po komunii św. został odczytany akt zawierzenia ojców św. Józefowi.

Już dziś zapraszamy do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym w przyszłą niedzielę, 28 czerwca, do uczestnictwa w 8. Pielgrzymce Duchowej Rodziny Mariańskiej i Wspólnoty Modlitewnej. Duchowa Rodzina Mariańska, która powstała 50 lat temu, to wspólnota wiernych, która wspiera duchowo i materialnie licheńskie sanktuarium. Główna Msza św. o godz. 12.00. Uroczystość uświetni chór bazyliki licheńskiej „Stabat Mater”.

źródło: Robert Adamczyk, Biuro Prasowe Sanktuarium

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao