"Gość Niedzielny" z partnerami stworzył dodatek i serwis na 40-lecie "Solidarności"

40 lat temu energia wyzwolona przez dziesiątki tysięcy ludzi stworzyła "Solidarność", ruch, który zmienił Polskę i świat. Tygodnik "Gość Niedzielny" przypomina tamtą historię, opowiadając ją przez pryzmat ludzi, którzy ją tworzyli. Na tę okazję powstał specjalny dodatek jak i serwis internetowy.

„Gość Niedzielny” wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej (oddział Katowice) oraz Śląskim Centrum Wolności i Solidarności przygotował na 40. rocznicę powstania NSZZ "Solidarność" materiał wykraczający poza okolicznościowy dodatek prasowy. W dodatku pt. „Sierpniowy przełom. 40. rocznica powstania Solidarności”, który będzie publikowany jako wkładka do numeru „Gościa Niedzielnego” na 30 sierpnia, redaktorzy przekazują podstawową wiedzę o tych wydarzeniach.

Oprócz tego powstał też serwis internetowy, dostępny od 26 sierpnia pod adresem twarzesolidarnosci.gosc.pl. Tam znajdują się informacje o głównych bohaterach tamtych wydarzeń, przypomniane są ich twarze, skomplikowane nieraz biografie. Wstęp do portalu napisał Prezydent Rzeczpospolitej Polski Andrzej Duda. Redaktorzy publikują wiele nieznanych zdjęć i dokumentów, wytworzonych zarówno przez strajkujących, jak i władzę, od początku przygotowującą się do siłowego rozwiązania.

- Wspominamy rolę, jaką w tych wydarzeniach odegrał Jan Paweł II, m.in. publikując nieznany dokument, przygotowany dla papieża przez biskupa Kazimierza Majdańskiego ze Szczecina, będący próbą szerszego spojrzenia na strajki na Wybrzeżu - piszą w komunikacie dziennikarze.

Redaktorzy analizują też sowiecką reakcję na Sierpień. - Publikowany w serwisie raport gen. Stepana Muchy z Kijowa, wiceprzewodniczącego KGB Ukrainy, stawia szereg pytań o miejsce sowieckiej agentury w tych działaniach. Niezwykłe jest to, że w Moskwie wcześniej aniżeli w Warszawie dostrzeżono, jakim zagrożeniem dla całego sytemu jest wybuch strajku w Stoczni Gdańskiej - czytamy w materiałach prasowych.

Nowy portal „Twarze Solidarności”, nieznane dotychczas dokumenty sowieckie i dodatek prasowy zostaną zaprezentowane na konferencji prasowej, która odbędzie się z udziałem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosława Szarka oraz dyrektora naczelnego tygodnika „Gość Niedzielny” ks. dr Adama Pawlaszczyka 26.08. br. (środa) o godz. 12.00 - „Przystanek Historia” Centrum Edukacyjne im. Janusza Kurtyki, ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa.

Powstanie „Solidarności” było jednym z najważniejszych wydarzeń końca XX w. na świecie. W sierpniu 1980 r. na skraju komunistycznego imperium sowieckiego narodził się wielki, pokojowy ruch, do którego przystąpił niemal co trzeci Polak! „Solidarność” to 10 milionów formalnych członków – był to największy związek zawodowy na świecie.

Polska „Solidarność” była w 1980 r. iskrą, która dała początek upadkowi sowieckiemu imperium oraz uzależnionych komunistycznych państw na czterech kontynentach. Przebudowie uległ świat ukształtowany przez „zimną wojnę” po 1945 r. Efektem było wyzwolenie się wielu państw spod zależności i okupacji Związku Sowieckiego od Litwy, Łotwy i Estonii po Gruzję. Dzięki przełomowi zapoczątkowanemu przez “Solidarność” stało się także możliwe zjednoczenie Niemiec. Polska „Solidarność” to triumf pokojowej siły ducha nad materialistycznym komunistycznym imperium zła.

asp/Radio eM / Katowice

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama