Jałmużna postna księży na respiratory i środki ochronne

Na stronach internetowych Archidiecezji Katowickiej zostało opublikowane zarządzenie abp. Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego, w którym zwraca się m.in. do kapłanów archidiecezji o złożenie ofiary na zakup respiratorów, bądź środków ochronnych dla Jednoimiennego Szpitala Zakaźnego w Tychach i Szpitala św. Józefa w Mikołowie.

W dniu 31 marca 2020 roku abp. Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki wydał zarządzenie w kwestiach zarządu dobrami doczesnymi w związku ze stanem epidemii. We wstępie do zarządzenia Metropolita napisał:

"Stan epidemii i związane z nim utrudnienia w sprawowaniu posługi duszpasterskiej wzywają nas do nieustannej i gorliwej modlitwy. Ten trudny dla wszystkich czas przeżywamy w duchu zaufania Bożej Opatrzności. Jako duszpasterze troską otaczamy najpierw Kościół żywy – powierzonych nam braci i siostry w parafialnych wspólnotach. Szukamy nowych form sakramentalnej i pozasakramentalnej posługi, by w tym czasie – wykorzystując Internet, w tym: media społecznościowe – służyć duszpasterską posługą, duchowym wsparciem i modlitwą naszym wiernych, mieszkańcom naszych parafii i miejscowości". 

Z kolei w punkcie V. Zarządzenia zatytułowanym "Ofiara na wsparcie walki z epidemią koronawirusa" Arcybiskup Skworc wyraził potrzebę włączenia się przez kapłanów archidiecezji w trwającą walkę z epidemią materialnie. Metropolita poprosił o złożenie ofiary na zakup respiratorów bądź środków ochronnych dla Jednoimiennego Szpitala Zakaźnego w Tychach (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach) i Szpitala św. Józefa w Mikołowie. Swoją prośbę skierował do wszystkich kapłanów archidiecezji (proboszczów, administratorów, katechetów, wikariuszy, rezydentów, pracowników naukowych, emerytów - z wyłączeniem kapłanów chorych i misjonarzy.  

Jednocześnie abp Skworc dodał, że do ofiar z jałmużny postnej kapłanów na rzecz zakupu respiratorów można również zaprosić wiernych archidiecezji za pośrednictwem stron internetowych. Ofiary wierni mogą składać na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej: (96 1050 1214 1000 0090 3169 8062). Tytuł: OFIARA - KORONAWIRUS.

źródło: archidiecezjakatowicka.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama