Katoliccy lekarze: oczekujemy ustanowienia prawa realnie chroniącego nienarodzone dzieci

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich zwróciło się do posłów - członków sejmowych Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny "z nadzieją na rozwiązanie problemu zabijania w fazie prenatalnej chorych dzieci w Polsce w majestacie prawa sprzecznego z Konstytucją RP".

W liście do Tomasza Latosa, przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia oraz do Urszuli Ruseckiej, przewodniczącej sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny lekarze poinformowali, że czują się zawiedzeni tym, iż obywatelski projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję”, pod którym podpisało się prawie milion osób, po 3 latach „zamrożenia”, 16 kwietnia został ponownie przekazany do prac w sejmowych komisjach.

"To smutne, że tylko 68 posłów głosowało za szybką ścieżką procedowania i przeciwko odsyłaniu projektu ustawy do komisji; przecież od momentu złożenia tego projektu do Sejmu było wystarczająco dużo czasu, aby wnieść do niego ewentualne poprawki" - napisali katoliccy lekarze.

Przypomnieli jednocześnie, że od listopada 2019 r. Sejm obecnej kadencji uchwalił ponad 40 ustaw pomijając projekt „Zatrzymaj aborcję”. Nie pomogły też w ochronie życia dzieci trzy lata oczekiwania na kolejne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który już w 1997 r. podkreślał, że „wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana".

"Głosując w wyborach parlamentarnych 2014 i w 2019 roku - informują lekarze - poparliśmy program wyborczy gwarantujący ochronę życia człowieka od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci i nie możemy milczeć, gdy w polskich szpitalach każdego dnia zabijanych jest troje dzieci przed urodzeniem".

Podkreślają, że obecnie, w okresie pandemii koronawirusa państwo jest w stanie walczyć o zdrowie i życie każdego obywatela, niezależnie od jego wieku i sprawności. - Podzielamy jednak pogląd inicjatorki projektu „Zatrzymaj Aborcję”, pani Kai Godek, że: „aborcja to pandemia gorsza niż koronawirus, przynosi więcej ofiar i wszystkie są śmiertelne” - cytują członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy.

Medycy wskazują, że projekt „Zatrzymaj aborcję” przewiduje "zaprzestanie uśmiercania dzieci, u których wykryto lub tylko podejrzewano przed urodzeniem chorobę czy wady rozwojowe". - Oznaczałoby to ocalenie życia około tysiąca dzieci rocznie. Oczekujemy więc, że komisje sejmowe przyspieszą uchwalenie prawa chroniącego życie dzieci nienarodzonych w większym stopniu niż to jest obecnie - apelują.

"Oczekujemy, że wybrani przez nas Polscy Parlamentarzyści ustanowią jak najszybciej takie przepisy prawa, które będą realnie chroniły życie dzieci przed narodzeniem. One same nie mogą przecież domagać się realizacji swojego podstawowego prawa do życia" - podkreślają na zakończenie listu otwartego.

W imieniu lekarzy Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich list podpisali:
Dr n.med. Elżbieta Kortyczko, specjalista pediatrii i neonatologii, prezes Zarządu Głównego KSLP
Dr hab. n. med. Alina Midro, specjalista genetyki klinicznej, wiceprezes ZG KSLP, prezes Oddziału Podlaskiego
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, specjalista ginekologii i położnictwa, wiceprezes ZG KSLP i prezes Oddziału Mazowieckiego KSLP
Grażyna Rybak, specjalista pediatrii, delegat OM KSLP
Lek. Marzenna Koszańska, specjalista pediatrii, wiceprezes OM KSLP
Lek. Maria Kozera, specjalista chirurgii dziecięcej i onkologii, komisja rewizyjna OM KSLP
Dr n. med. Stanisław Nitek, specjalista laryngologii, członek OM KSLP
Katarzyna Nitek, specjalista pulmonologii, członek OM KSLP
Jadwiga Kazana, specjalista stomatologii, prezes Oddziału "Ziemi Radomskiej" KSLP
Dr n.med. Alicja Moszczyńska-Kowalska, specjalista okulistyki, członek OM KSLP

lk / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama