Kościelny Inspektor Ochrony Danych z wykładem dla kapelanów szpitalnych

We wtorek, 3 marca br. Kościelny Inspektor Ochrony Danych na zaproszenie Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia wygłosił wykład "Ochrona danych osobowych w pracy kapelanów".

W swoim wystąpieniu prelegent przedstawił przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, które mają zastosowanie do działań duchownych przy wykonywaniu zadań kapelana szpitalnego i świadczeniu opieki duszpasterskiej w placówkach leczniczych. KIOD wskazał, że praca kapelanów szpitalnych stanowi przestrzeń przetwarzania, w której zastosowanie znają zarówno przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jak i Dekretu KEP o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

W swoim wystąpieniu KIOD przedstawił także specyfikę przetwarzania danych osobowych w celach świadczenia opieki duszpasterskiej chorym oraz konieczność zapewnienia szczególnej ochrony danych przetwarzanych w tych celach. Prelegent wskazał na konieczność uwzględnienia istotnych w pracy kapelana zasad poufności i adekwatności przetwarzanych danych pacjentów placówek leczniczych.

Poruszone zostały także kwestie praktyczne dotyczące obowiązku respektowania praw osób fizycznych do ochrony prywatności przy realizacji prawa chorego do opieki duszpasterskiej.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama