Państwowa komisja ds. pedofilii: w pierwszym miesiącu 46 spraw - 6 dotyczy duchownych

W pierwszym miesiącu funkcjonowania do Państwowej Komisji ds. Pedofilii wpłynęło 46 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wniosków o monitorowanie postępowań, w tym 6 dotyczących osób duchownych - poinformowano w czwartek na stronie instytucji

Z tej liczby 20 spraw przekazano do prokuratury. Członkowie Komisji przeprowadzili też kilkanaście osobistych rozmów z ofiarami. Komisja wystąpiła także do Prokuratora Krajowego o przesłanie akt wszystkich umorzonych lub niepodjętych postępowań z I kwartału 2019 r. dotyczących seksualnego wykorzystania małoletniego.

Wśród zgłoszonych do Komisji zawiadomień najwięcej dotyczy osób bliskich ofiar i spraw rozwodowych związanych z oskarżeniem jednego z małżonków o molestowanie seksualne dziecka. Wśród podejrzanych są zarówno ojcowie, jak i matki dzieci.

Zawiadomienia dotyczą także opiekunów w domach pomocy społecznej i wychowawców w internatach. W sześciu przypadkach mowa jest o duchownych - w jednym o duchownym, który miał ukrywać przypadki pedofilii. Jedna sprawa dotyczy seksualnego nagabywania dziecka w internecie i jedna molestowania małoletniego przez małoletniego.

Osobami zgłaszającymi są najczęściej sami pokrzywdzeni i osoby im bliskie. Wpłynęły także wnioski od znajomych takich osób. W jednym przypadku do Komisji zgłosiła się osoba, która - jak twierdzi - jest bezpodstawnie podejrzana o czyn pedofilski. Trzy zawiadomienia pochodzą od osób duchownych.

Kilka spraw wymaga uzupełnienia dokumentów przez zgłaszających.

Komisja otrzymała jeden wniosek o przystąpienie do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy.

Członkowie Komisji osobiście rozmawiali z kilkunastoma ofiarami pedofilii oraz ich bliskimi. W wysłuchaniach tych brali udział prawnik i psycholog. Pracownicy Urzędu Komisji odbyli też liczne rozmowy telefoniczne z ofiarami pedofilii. Były to rozmowy zarówno z osobami pokrzywdzonymi kilka lat temu, jak i ofiarami zdarzeń sprzed ponad 40 lat.

Zgłaszającymi są osoby mieszkające w Polsce, Szwecji i we Włoszech.

Ponadto 20 spraw dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstwa pedofilii lub monitorowania postępowań przekazano do lokalnych prokuratur oraz do Prokuratury Krajowej.

W ramach rozpoczętej szeroko zakrojonej analizy spraw prokuratorskich Komisja wystąpiła do Prokuratora Krajowego o przesłanie akt wszystkich postępowań przygotowawczych o czyny z art. 200 k.k., art. 200a k.k. i art. 200b k.k. popełnione na szkodę małoletniego poniżej lat 15, zakończonych w I kwartale 2019 r. odmową wszczęcia postępowania lub umorzeniem z innych przesłanek niż przedawnienie karalności. Analiza kolejnych kwartałów 2019 r. i kolejnych lat będzie prowadzona sukcesywnie - poinformowała Komisja.


« 1 »

reklama

reklama

reklama