Radom: za tydzień 44 rocznica czerwca '76

W radomskiej katedrze odbędą się obchody 44. rocznicy robotniczego protestu, do którego doszło 25 czerwca 1976 roku w Radomiu. Centralnym punktem obchodów będzie msza św., pod przewodnictwem bpa Henryka Tomasika. Patronatem honorowym wydarzenie objął prezydent RP Andrzej Duda.

Przewodniczący radomskiej Solidarności Zdzisław Maszkiewicz poinformował, że miejscem obchodów będzie katedra ONMP w Radomiu. - W tym roku, z powodu zagrożenia koronawirusem, musieliśmy zrezygnować z uroczystości, które odbywały się dotychczas przy Pomniku Ludzi Skrzywdzonych, u zbiegu ulicy 25-go Czerwca i Żeromskiego. Warto 25 czerwca pokazać naszą jedność i solidarność. Dzisiaj walczymy o nasze zdrowie, zaś uczestnicy protestu sprzed 44 lat walczyli o naszą przyszłość. Dlatego oddajmy im hołd przy pomniku. Każdy będzie mógł w ciągu dnia przyjść, pomodlić się czy złożyć kwiaty - powiedział Radiu Plus Radom Zdzisław Maszkiewicz:

44 lata temu, około 25 tys. osób wyszło na ulice miasta, by pokazać swoje niezadowolenie spowodowane planowanymi przez rząd podwyżkami. Doszło do starć z milicją i oddziałami ZOMO. Zatrzymano ponad 650 osób. Sądowym trybem postępowania objęto 255 osób, a orzeczone kary pozbawienia wolności sięgały 10 lat. Pracę straciło ok. 900 radomian.

Uczestnicy protestów, przez rządzących nazwani pogardliwie "warchołami", poddani zostali brutalnym represjom. Byli bici na tzw. ścieżkach zdrowia i wyrzucani z pracy. Niektórzy pozostali inwalidami na całe życie. Do dzisiaj nie zostali osądzeni ani wydający polecenia, ani wykonawcy - członkowie ZOMO i pracownicy SB.

Jednym z bohaterów protestu robotniczego w czerwcu 1976 roku jest ks. Roman Kotlarz. Do dziś pozostaje w pamięci wielu osób symbolem walki robotników o wolność i godność ludzkiego życia. W kazaniach domagał się szacunku dla człowieka i jego pracy, piętnował kłamstwo i brak sprawiedliwości w PRL. Wzywany na przesłuchania, przechodził "ścieżki zdrowia", kilkakrotnie w okrutny sposób został pobity do nieprzytomności przez "nieznanych sprawców". Proces beatyfikacyjny duszpasterza prowadzi Diecezja Radomska.

Organizatorami obchodów są: NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, Stowarzyszenie Radomski Czerwiec’76 i Urząd Miejski w Radomiu.

rm / Radom

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao