Szkolenie z ochrony danych osobowych dla Sióstr Szkolnych de Notre Dame

Kościelny Inspektor Ochrony Danych przeprowadził w Otwocku szkolenie z ochrony danych osobowych.

W dniach 15-16.02.2020 r. w Otwocku, w domu Rekolekcyjnym Księży Pallotynów odbyło się spotkanie sióstr przełożonych ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Spotkanie miało charakter przede wszystkim szkoleniowy. Ks. Piotr Kroczek przeprowadził szkolenie poświęcone tematyce ochrony danych osobowych w zgromadzeniach zakonnych.

Kościelny Inspektor Ochrony Danych przedstawił kwestie bezpośrednio związane z ochroną danych osobowych w podmiotach zakonnych, uwzględniający prawo własne oraz przestrzenie działania Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

Odrębny wykład poświęcony został praktycznym kwestiom ochrony danych osobowych przy prowadzeniu przez Zgromadzenie dzieł związanych z działalnością edukacyjną i oświatowo-wychowawczą, np. prowadzeniem świetlic profilaktyczno-opiekuńczych. KIOD wskazał na symultaniczne zastosowanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa kanonicznego w zakresie ochrony danych osobowych przy nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i ośrodkach pedagogicznych.

KIOD wskazał także na podstawowe zasady ochrony przez zagrożeniami związanymi z korzystaniem z nowych technologii.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama