Trwa sympozjum o Najświętszej Maryi - Matce Kościoła

- Dzisiaj, kiedy jest tyle wątpliwości, zamieszania wokół Kościoła patrzymy na Maryję, a Ona nas uczy właściwej postawy, rozumienia Kościoła, jego piękna i służenia Kościołowi w sposób konkretny, nie tylko teoretyczny - mówi o. M. Tabulski, organizator sympozjum.

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Jasnogórska Matka Kościoła” trwa w dniach 24-25 lutego na Jasnej Górze.

Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Jasnogórski Instytut Maryjny i Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Obrady prowadzone są w Sali Różańcowej. Prelekcje głoszą uczeni z Polski (z Krakowa, Warszawy, Lublina, Częstochowy), a także z Niemiec i Watykanu.

„Jasna Góra we współpracy z Katedrą Eklezjologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podjęła tematykę mariologiczną i maryjną, czyli chodzi o naukę o Maryi i o pobożność do Niej – wyjaśnia o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie - Ale tą mariologię i maryjność łączymy z eklezjologią, czyli z nauką o Kościele. Eklezjologia bowiem nie może być rozdzielana od mariologii”.

„W ciągu dwudziestu wieków istnienia Kościoła zawsze, kiedy mieliśmy słabą albo niewłaściwą wiedzę o Kościele, upadała też mariologia – zauważa o. prof. dr hab. Napiórkowski - Ale to jest jak sprzężenie zwrotne, bo kiedy mieliśmy niepoprawną mariologię, czyli albo była za bardzo intelektualna, albo za bardzo emocjonalna, również sama nasza wiedza o Kościele, jego rozumienie było kiepskie. Mariologia potrzebuje eklezjologii, a eklezjologia domaga się mariologii. W ten dyptyk Kościoła i Maryi wpisuje się również pneumatologia, czyli nauka o Duchu Świętym. Kościół niekiedy jest za bardzo jurydyczny, instytucjonalny, to się dzieje kiedy brak w nim kobiecego ciepła, kiedy brak w nim obecności i działania Maryi. Wówczas zapominamy o Duchu Świętym i nie dajemy się Jemu prowadzić”.

„W 2019 r. sympozjum było w Rzymie, rozważaliśmy wtedy: «Kościół i misję». W tym roku sympozjum jest w Częstochowie, bo trudno mówić o Maryi bez Jej obecności. Tylko na tym miejscu dobrze i kompetentnie możemy docierać do obecności Maryi. Stąd obecność na Jasnej Górze i temat sympozjum: «Kościół i Maryja»” – podkreśla o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski.

„Kiedy przygotowywaliśmy rok temu to sympozjum jeszcze nie wiedzieliśmy, że ten tytuł «Jasnogórska Matka Kościoła» bardzo pięknie odda nam to, co się dzieje dzisiaj w Kościele – mówi o. Mariusz Tabulski, dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego - Po pierwsze przygotowanie do beatyfikacji Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, który zainicjował razem z biskupami w Polsce w 1963 r., a potem w 1964 r. miał radość przeżycia ogłoszenia Matki Bożej «Matką Kościoła» w czasie obrad soborowych, i druga rzecz, to właśnie dzisiaj, kiedy jest tyle wątpliwości, zamieszania wokół Kościoła patrzymy na Maryję, a Ona nas uczy właściwej postawy, rozumienia Kościoła, jego piękna i służenia Kościołowi w sposób konkretny, nie tylko teoretyczny. Zawsze takie refleksje na Jasnej Górze mają specyficzne odniesienie, dlatego, że nie tylko mówimy, rozważamy, ale jednocześnie mamy to doświadczenie spotkania i obecności z Maryją”.

„Żeby kochać Matkę Bożą, to trzeba Ją rozumieć, dlatego przywołujemy również kontekst protestancki, kontekst prawosławny, biblijny, to jest całe bogactwo 20 prelegentów – dodaje o. Tabulski - Nie znając Matki Bożej jest duże niebezpieczeństwo, że nie będziemy Jej rozumieć i będziemy Ją źle interpretować, i dlatego w kontekście dzisiejszej sytuacji Kościoła i Prymasa Wyszyńskiego i wszystkich niepokojów związanych ze złą interpretacją papieża Franciszka i jego radykalizmu ewangelicznego, wydaje się bardzo istotne wracać do fundamentu, do tego, co było orzeczeniem Kościoła w 1964 r., że Matka Boża jest Matką Kościoła”.

Podczas sympozjum nie brakuje czasu na duchowy odpoczynek. Pierwszego dnia Mszy św. o godz. 17.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej przewodniczyć będzie o. Arnold Chrapkowski; drugiego dnia Eucharystia dla uczestników sympozjum odprawiona zostanie o godz. 7.30.

Za: o. Stanisław Tomoń
BPJG/ es

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama