Trzeba na nowo stosować prawo karne w życiu Kościoła

Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży przygotowało książkę „Odpowiedź Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich”. Jest to zbiór kościelnych dokumentów dotyczących pedofilii.

„Niniejsza publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest zbiorem najważniejszych dokumentów prawnych Kościoła ustanowionych w odpowiedzi na dramat wykorzystania seksualnego osób małoletnich, a także towarzyszących im komentarzy wybitnych kanonistów” – pisze we wprowadzeniu abp Wojciech Polak.

Książka obejmuje dokumenty zarówno watykańskie, jak i polskie od 2001 do 2020 roku – od Listu apostolskiego Sacramentorum sanctitatis tutela Jana Pawła II, przez pisma Kongregacji Nauki Wiary, listy papieża Franciszka (Come una madre amorevole i Vos estis lux mundi), po dokumenty Konferencji Episkopatu Polski („Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia” i „Prewencja nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce”). Publikacja ma służyć zgodnemu z prawem kanoniczym wyjaśnianiu zgłoszonych przypadków krzywdzenia małoletnich przez osoby duchowne.

„Odpowiedzialna i dalekowzroczna odpowiedź Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży musi mieć również charakter prawny. Potrzebujemy odkryć na nowo rolę prawa – zwłaszcza karnego – w życiu Kościoła. Sprawiedliwe przepisy prawne są koniecznym narzędziem, aby uczciwie i konsekwentnie wyjaśniać wszystkie straszne przestępstwa i bolesne zaniedbania dokonane w przeszłości, udzielać koniecznego wsparcia wszystkim, którzy obecnie zgłaszają swoją krzywdę Kościołowi, a także czynić wszystko, co możliwe, aby zapobiec podobnym wydarzeniom w przyszłości” – podkreśla delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Jak pisze w recenzji ks. Adam Kałduński, jest to publikacja ważna dla wszystkich troszczących się o rzetelność w postępowaniach dotyczących pedofilii.

„Książka jest ważna dla wszystkich członków Kościoła, aby mogli zobaczyć jak ich wspólnota walczy z przestępstwami i przemocą również na tle seksualnym wobec dzieci i młodzieży. Jest istotna także dla osób spoza wspólnoty wierzących, którzy nie chcąc zatrzymywać się na doniesieniach medialnych o poszczególnych dramatach, sięgają do źródeł, czyli do postępowania Kościoła i jego prawa wobec skrzywdzonych małoletnich i sprawców przemocy na tle seksualnym, do której doszło w środowisku kościelnym. Publikacja jest również świadectwem jak w tym obszarze Kościół zmienił siebie i swoje postępowanie przez ostatnie 20 lat”.

Książkę „Odpowiedź Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich” wydano nakładem Wydawnictwa Księży Pallotynów Apostolicum.
« 1 »

reklama

reklama

reklama