W 15. rocznicę śmierci Jana Pawła II, o 15.00 wspólna modlitwa! O 21.37 zapalmy świecę!

Dziś, 2 kwietnia, mija 15 lat od momentu, w którym św. Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca.

W tym dniu wszyscy połączmy się na wspólnej modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. Można połączyć się z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach, wchodząc na stronę www.faustyna.pl i uruchamiając link do transmisji.

Przypominamy również, że o duchową łączność zaapelował kard. Stanisław Dziwisz, który zachęcił wszystkich miłujących św. Jana Pawła II, aby o godz. 21.37 zapalili w oknach świece i za wstawiennictwem św. Jana Pawła II modlili się o ustanie pandemii koronawirusa.

Kardynał proponuje, by odmówić w godzinie odejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca, akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu, który sam niedawno złożył w łagiewnickim sanktuarium:

„Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami”.

(treść modlitwy za: BP Archidiecezji Krakowskiej)

« 1 »
Załączone: |

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao