reklama

Boże Ciało to więcej niż procesja. To tajemnica Boga pośród nas

Choć obowiązują ograniczenia uniemożliwiające organizację tak wielkich procesji jak w poprzednich latach, nie powinno to w żaden sposób osłabić naszego przeżywania Bożego Ciała. Niech trudności jeszcze bardziej skłonią nas do wchodzenia w tajemnicę Boga, który pragnie być blisko nas

W tym roku, ze względu na obowiązujące dalej ograniczenia pandemiczne, uroczystość Bożego Ciała przeżywać będziemy w sposób skromniejszy niż zazwyczaj. Niemożliwe będzie organizowanie procesji z udziałem wszystkich wiernych, przemierzających całe miejscowości. W wielu przypadkach procesja ograniczona będzie do terenu przykościelnego, a konieczne będzie też zachowanie norm sanitarnych – przede wszystkim właściwej odległości od innych osób.

Nie powinno to jednak w żaden sposób osłabić naszego przeżywania tego ważnego święta. Nie forma bowiem jest najważniejsza, ale to, w jaki sposób sami podejdziemy do tajemnicy Eucharystii w szczególny sposób celebrowanej w tym dniu. Jeśli nie będziemy mogli uczestniczyć w procesji, możemy przecież być na Mszy św., przyjąć w tym dniu komunię, a po mszy pozostać na kilkunastominutowej cichej adoracji Najświętszego Sakramentu. Możemy również w domu poświęcić czas na lekturę fragmentów Biblii, które związane są z ustanowieniem Eucharystii – przede wszystkim długiego opisu Ostatniej Wieczerzy, który znajdujemy w Ewangelii św. Jana w rozdziałach od 13 do 17. Warto zwrócić uwagę na tematy, które często nam umykają – a które nieodłącznie związane są z Eucharystią: chrystusową postawę służby, która wyraziła się w geście umycia nóg apostołom, która jest też wzorem dla nas (rozdział 13); osobistą relację z Jezusem jako jedyną drogą do poznania Boga (rozdział 14); przykazanie wzajemnej miłości, które możliwe jest do wypełnienia tylko, gdy trwamy w tej relacji z Jezusem (rozdział 15); osobę Ducha Świętego, który działa w sakramentach, prowadząc nas do coraz bliższego poznania Boga i Jego tajemnic (rozdział 16); uświęcenie jako normalną drogę chrześcijańskiego życia, które wypływa z sakramentów i zobowiązuje do świadczenia o Chrystusie (rozdział 17).

Warto także przeczytać liczne artykuły z naszej czytelni, które mówią o Eucharystii, sposobach jej przeżywania, jej związku z codziennym życiem chrześcijańskim. Po wpisaniu w naszą wyszukiwarkę hasła „Eucharystia” lub „Boże Ciało” otrzymamy kilkadziesiąt cennych artykułów (hasło należy wpisać w polu „Tagi”). Oto kilka z nich:

W rozważaniu sprzed trzech lat Papież Franciszek próbuje przybliżyć nam „logikę Eucharystii”, dzięki której doświadczamy Nowego Przymierza. Wpatrując się w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, uczymy się jednocześnie odchodzić od egoistycznych postaw w swoim własnym życiu, otwieramy się na naszych braci. Boże Ciało jest szkołą miłości konkretnej, cierpliwej i ofiarnej.

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/modlitwy/ap_03062018.html

Jaki jest sens procesji Bożego Ciała w prosty sposób tłumaczy Szymon Hiżycki w rozważaniu „Boże ciało – tajemnica obecności”. Nie można przeciwstawiać sobie różnych form kultu eucharystycznego – cichej adoracji i publicznej procesji. Każda z nich ma bowiem swoje miejsce i czas, a jedna z drugą dopełniają się nawzajem.

https://opoka.org.pl/biblioteka/H/HX/boze_cialo-a-1.html

Ks. Andrzej Adamski dzieli się swoim przeżywaniem Eucharystii, która nie jest tylko „pamiątką”, ale żywym doświadczeniem Boga, który obecny jest tu i teraz, gdy sprawujemy Mszę św. Wyjaśnia także, dlaczego adoracja jest tak dobrym sposobem wchodzenia w przestrzeń Tajemnicy Eucharystycznej – której nie sposób przeniknąć rozumem, można jednak pozwolić, aby obejmowała nas i przemieniała.

https://opoka.org.pl/biblioteka/M/MR/echo201425-bc.html

O tym, jak ważna jest adoracja Najświętszego Sakramentu w życiu każdego wiernego i całego Kościoła mówił także Papież Benedykt XVI w 2012 r. Podkreślał wtedy, że nie można ograniczać tajemnicy komunii z Chrystusem tylko do czasu sprawowania liturgii: „gdy bowiem skupimy relację z Jezusem obecnym w Eucharystii jedynie na wydarzeniu Mszy św., grozi nam ogołocenie z Jego obecności pozostałego czasu i przestrzeni egzystencjalnej. I tak słabnie zdolność postrzegania stałej obecności Jezusa wśród nas i z nami, obecności konkretnej, bliskiej, w naszych domach, niczym «bijącego serca» miasta, kraju, terytorium z ich różnymi formami wyrazu i działalnością. Sakrament miłości Chrystusa musi przenikać całe życie codzienne”.

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/bozecialo_07062012.html

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao