Czym jest krzyżmo?

Msza krzyżma świętego, nazywana również Mszą olejów to uroczysta Eucharystia sprawowana w Wielki Czwartek przed południem. Biskupi poświęcają wtedy krzyżmo oraz oleje chorych i katechumenów.

Eucharystia sprawowana rano w Wielki Czwartek przez biskupów w katedrach nazywana jest Mszą krzyżma. Jest ona wyrazem jedności całego duchowieństwa w diecezji. Poświęca się wówczas krzyżmo oraz oleje chorych i katechumenów. Przez cały rok służą one przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Krzyżmo (inaczej chryzma, od gr. chrio, czyli namaszczać, chrisis, czyli namaszczenie) to jasny olej z oliwek, który jest zmieszany z ciemnym balsamem.

Olejów do namaszczeń używano już za czasów Apostołów, o czym wspomina św. Paweł w swoim liście. Chrześcijanie widzieli w tym znak działania Ducha Świętego, którego obiecał im Jezus i którego zesłał uczniom w Wieczerniku. Z czasem olejami namaszczano katechumenów, którzy przygotowywali się do przyjęcia sakramentu chrztu. Do namaszczenia po chrzcie, używano oleju dziękczynienia, który z czasem zaczął być nazywany krzyżmem.

Krzyżmo poświęcane jest przez biskupów w Wielki Czwartek od IV wieku. Więcej można przeczytać w artykule Msza krzyżma, czyli olejów na naszym portalu.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama