Do końca sierpnia zostanie opublikowany raport ws. dominikanina o. Pawła M.

Komisja ekspercka badająca sprawę dominikanina br. Pawła M., który dopuszczał się m.in. gwałtów, molestowania seksualnego, przemocy i manipulacji, do końca sierpnia opublikuje raport, obejmujący część faktograficzną oraz analizę sprawy z różnych perspektyw.

„Prace komisji wciąż trwają, wysłuchujemy jeszcze zeznań ostatnich ofiar i świadków. Prace nad raportem są bardzo zaawansowane. Mimo że wciąż trwają przesłuchania, to zarówno część prawna, faktograficzna, jak i religijna już powstają bądź są na znacznym etapie powstawania. Wszystko wskazuje na to, że jeśli nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, czyli np. nie zgłoszą się kolejne poszkodowane osoby, do końca sierpnia raport powinno się udać opublikować. Prace są na tyle zaawansowane, że jest to bardzo prawdopodobne” – powiedział KAI Tomasz Terlikowski, przewodniczący Komisji.

„Komisja ekspercka dotycząca działania br. Pawła Malińskiego OP oraz instytucji Prowincji w jego sprawie od roku 1989 do chwili obecnej” została powołana 30 marca 2021 roku dekretem br. Pawła Kozackiego OP, prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Braci Kaznodziejów, w wykonaniu postanowienia Rady Prowincji z 5 marca 2021 roku. W dekrecie określono podstawową misję Komisji: „Celem działania jest opisanie działania br. Pawła, reakcji i zaniedbań władz Prowincji oraz mechanizmów, jakie w tej sprawie zadziałały. Komisja w podsumowaniu sformułuje sugestie i zalecenia, które pomogą uniknąć podobnego zła w przyszłości”.

„Do tego momentu przeprowadzono ponad trzydzieści przesłuchań z zakonnikami oraz ponad trzydzieści pięć z pokrzywdzonymi i innymi świadkami w sprawie. Zakończono również analizę zgromadzonej dokumentacji. Komisja przewiduje zakończenie swoich prac na drugą połowę sierpnia bieżącego roku. Wówczas przedstawi raport końcowy z jej prac, obejmujący część faktograficzną oraz analizę z perspektywy wiedzy psychologicznej, filozoficznej, teologicznej oraz prawnej, wraz ze stosownymi rekomendacjami” – mówi prof. Michał Królikowski, członek Komisji.

Komisja uzyskała gwarancję niezależności i została zobowiązana do braku stronniczości, zapewniono jej dostęp do materiałów archiwalnych, w tym akt personalnych, zgromadzonych w sprawie o. Pawła Malińskiego OP. Przyjęto również zasadę, że decyzja o ostatecznym kształcie przygotowanego raportu z prac komisji oraz sposobie jego upublicznienia będzie pozostawiona komisji.

dg / Warszawa


« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama