Najświętsza Maryja Panna Różańcowa – tytuł inny niż wszystkie

Najświętsza Maryja Panna Różańcowa – to tytuł w określeniu do Maryi, który w odmienności od innych tytułów i wezwań maryjnych, nie jest związany z określonym wizerunkiem, figurą, sanktuarium, kościołem, a z modlitwą i nabożeństwem różańcowym. Przytaczamy dziś kilka cytatów, mówiących o sile modlitwy różańcowej.

7 października obchodzone jest święto Matki Bożej Różańcowej. Najświętsza Maryja Panna Różańcowa – to tytuł w określeniu do Maryi, który w odmienności od innych tytułów i wezwań maryjnych, nie jest związany z określonym wizerunkiem, figurą, sanktuarium, kościołem, a z modlitwą i nabożeństwem różańcowym.

Ważna jest łącząca się integralnie z tytułem Matki Bożej Różańcowej rola Maryi jako Matki Bożej Zwycięskiej, której kult zainaugurowała bitwa pod Lepanto w 1571 roku. Wtedy to państwa Świętej Ligi skupione wokół Państwa Kościelnego pokonały flotę Imperium Osmańskiego. Rok później papież Pius V ogłosił, że ten dzień będzie obchodzony jako święto Matki Bożej Zwycięskiej. Natomiast już w 1573 roku, papież Grzegorz XIII zmienił nazwę święta Matki Bożej Zwycięskiej na Święto Różańca. Święto Matki Bożej Różańcowej obchodzone jest natomiast od 1969, wg decyzji papieża Pawła VI.

W tym dniu przytaczamy kilka cytatów, mówiących o wielkiej sile modlitwy różańcowej:

1. „Idź do Madonny. Miłuj Ją! Zawsze pamiętaj o modlitwie różańcowej. Odmawiaj ją dobrze, tak często, jak tylko możesz! Najważniejsze byś modlił się duszą, nigdy nie męczył się modlitwą. Różaniec porusza serce Boga i pomaga otrzymać potrzebne łaski!” - św. Ojciec Pio.

2. „Co dzień za sprawą różańca spływają na lud chrześcijański wszelkie dobrodziejstwa” - Urban IV.

3. „Błagam was, żebyście się wystrzegali myślenia o Różańcu jako o czymś bez większego znaczenia – podobnie jak czynią to ludzie nieoświeceni, a nawet kilku wielkich uczonych, lecz dumnych teologów. Będąc pozornie przedmiotem o niewielkiej wartości materialnej, Różaniec jest nieocenionym skarbem, obdarzonym łaską Boga” - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort.

4. „Różaniec jest książką dla niewidomego, która ukazuje największą tragedię miłosną w dziejach świata. To historia, która wtajemnicza ludzi i daje wiedzę o wiele ciekawszą, niż ta przekazywana przez drugą osobę. To książka dla starych, doświadczonych przez życie, którzy ignorują to co złe na świecie, a otwierają się na prawdę. Moc tej modlitwy jest nieopisana” - Arcybiskup Fulton Sheen.

5. „Nie przestawajcie zalecać z gorliwością i usilnym naleganiem Różańca maryjnego, formy modlitwy tak drogiej Dziewiczej Matce Boga i tak często propagowanej przez Papieży, za pomocą której daje się wiernym najdoskonalszy środek wypełniania w sposób przyjemny i skuteczny zalecenia Boskiego Nauczyciela: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam (Mt 7,7)” - św. Paweł VI

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao