Nowy serwis: Gospodarka na Opoce

Fundacja Opoka we współpracy z Instytutem Myśli Schumana oraz środowiskami gospodarczymi proponuje nowy serwis poświęcony problemom gospodarki w ujęciu zgodnym z myślą chrześcijańsko-społeczną.

Nauka społeczna Kościoła nie jest dziedziną wiedzy zarezerwowaną dla wąskiego kręgu ekspertów. Wręcz przeciwnie – zawiera w sobie praktyczne wskazania, pozwalające przezwyciężyć problemy ekonomiczne i społeczne współczesnego świata, funkcjonującego pod dyktando ekonomistów utożsamiających się ze szkołą neoliberalną. Upowszechnienie wiedzy na temat tych wskazań i wprowadzenie ich w życie może się przyczynić do przemiany funkcjonowania gospodarki, która obecnie ukierunkowana jest jedynie na maksymalizację zysku i minimalizację kosztów, z ogromną szkodą dla poszczególnych ludzi, całych społeczeństw i środowiska naturalnego.

Wbrew temu, czego uczy się dzisiaj na uczelniach ekonomicznych, człowiek to coś więcej niż tylko „zasoby ludzkie”. Niedostrzeganie całego bogactwa, jakie wnosi każdy człowiek wraz ze swą wiedzą, talentami, relacjami społecznymi prowadzi do zawężonej wizji ekonomii, która w dłuższej perspektywie ma charakter samo-destrukcyjny.

Nowy serwis stworzony przez Opokę przy współpracy z Instytutem Myśli Schumana oraz środowiskami gospodarczymi służyć ma ukazaniu chrześcijańskiej, integralnej wizji ekonomii, uwzględniającej to wszystko, co przez neoliberalną ekonomię zepchnięte zostało na margines.

Serwis funkcjonuje od dzisiaj pod adresem: gospodarka.opoka.org.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama