Ochrona danych osobowych w podmiotach kościelnych - relacja ze szkolenia KIOD

W dnia 7-9 października 2021 r. w Centrum Formacyjno – Szkoleniowym „Księżówka” w Zakopanem odbyło się szkolenie pt. „Ochrona danych osobowych w podmiotach kościelnych: kontrola, kancelaria, odpowiedzi”.

Było to pierwsze od czasu wystąpienia stanu pandemii stacjonarne szkolenie organizowane przez Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Było ono poświęcone dwóm głównym tematom: kontrolom oraz organizacji kancelarii w podmiotach kościelnych. 

Zgromadzonych na szkoleniu przywitał ks. Piotr Kroczek, który wprowadził uczestników w tematykę spotkania oraz zasygnalizował bieżące kwestie dotyczące ochrony danych osobowych w Kościele katolickim.

Podczas trzydniowego szkolenia swoje warsztaty prowadzili kanoniści i prawnicy oraz specjaliści z zakresu ochrony danych, pełniący funkcje inspektorów ochrony danych w podmiotach kościelnych. Audytorium mogło wysłuchać wykładów dotyczących praktyki działania IOD w podmiotach kościelnych oraz relacji regulacji archiwów kościelnych do przepisów Dekretu i RODO.

Gośćmi szczególnymi spotkania byli przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którzy opowiedzieli zgromadzonym o metodyce prowadzenia kontroli przez ten organ nadzorczy oraz realizacji porozumienia pomiędzy Prezesem UODO a KIOD

« 1 »

reklama

reklama