Państwowa Komisja ds. Pedofilii: z raportu nie wynika, że 30% sprawców to duchowni

Państwowa Komisja ds. Pedofilii, odnosząc się do komentarzy po opublikowaniu Pierwszego Raportu, podkreśla, że wykorzystywanie dzieci jest problemem społecznym. Zaznacza także, że Raport nie uprawnia do wniosku, iż 30% sprawców wykorzystania seksualnego dzieci stanowią osoby duchowne.

Omówiona została również kwestia prawna dostępu do akt oraz współpraca między Państwową Komisją a Kościołem katolickim.

Poniżej pełne stanowisko Państwowej Komisji w sprawie uwag i komentarzy do pierwszego raportu

Państwowa Komisja, licząc na merytoryczną dyskusję o zjawisku wykorzystania seksualnego dzieci w Polsce, z uwagą wsłuchuje się i analizuje wszystkie głosy dotyczące jej pierwszego raportu. Odpowiadając na uwagi, Państwowa Komisja wskazuje, że:

1. Wykorzystanie seksualne dzieci to problem społeczny

Państwowa Komisja podkreśla, że wykorzystanie seksualne dzieci jest zjawiskiem społecznym i do większości tego typu przestępstw dochodzi w środowisku bliskim dziecku. Sprawcami mogą być: członkowie rodziny, osoby mające zawodowy kontakt z dziećmi (nauczyciele, trenerzy, osoby duchowne, reprezentanci środowisk artystycznych czy medycznych itd.). Mogą być też nimi osoby nieznane dzieciom, w tym takie, które nawiązują relację za pomocą środków teleinformatycznych.

2. Z 349 spraw zgłoszonych Państwowej Komisji 100 dotyczy osób duchownych

W pierwszym roku działalności do Państwowej Komisji zgłoszono 349 spraw. 100 z nich dotyczy osób duchownych, w tym 36 dotyczy niezawiadomienia o podejrzeniu wykorzystania seksualnego dzieci, a 64 wykorzystania seksualnego dzieci. Dane te nie dotyczą całej populacji sprawców tego typu przestępstw ani nie pochodzą z wyników badań akt sądowych. Nie uprawniają też do ogólnego wniosku, że 30% sprawców wykorzystania seksualnego dzieci stanowią osoby duchowne.

3. Prawo dostępu do akt i dokumentów z postępowań wynika z ustawy

Państwowa Komisja otrzymuje akta, w tym z postępowań prokuratorskich lub sądowych, na podstawie trzech przepisów ustawy o Państwowej Komisji: w celach badawczych - art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy; w celu monitorowania postępowań w toku - art. 20 ustawy; w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających - art. 26 ustawy.

Na potrzeby badań własnych Państwowa Komisja zwróciła się do sądów powszechnych, sądów biskupich i wszystkich polskich ordynariuszy o akta spraw dotyczących wykorzystania seksualnego dzieci.

W ciągu miesiąca od wysłania pism, 245 prezesów sądów powszechnych przekazało akta Państwowej Komisji, nie mając wątpliwości co do podstaw prawnych ani bezpieczeństwa danych wrażliwych. Państwowa Komisja otrzymała akta z ok. 2500 spraw. Akt postępowań kościelnych Państwowa Komisja nie otrzymała do dziś, choć zwróciła się o nie w lutym i marcu 2021 r.

Doświadczenia z badań prowadzonych przez Państwową Komisję w sposób jednoznaczny wskazują, że tylko analiza dokumentów postępowań umożliwia wskazanie luk i błędów oraz zaproponowanie odpowiednich rekomendacji i wniosków, co jest jednym z podstawowych obowiązków Państwowej Komisji.

4. Współpraca między Państwową Komisją a Kościołem Katolickim

Państwowa Komisja aktywnie zabiega o partnerską współpracę z Kościołem Katolickim, którą uważa za bardzo ważną. W pierwszej kolejności spotkała się z ekspertami katolickimi, w tym duchownymi. Pierwszą organizacją pozarządową, z którą rozmawiała Państwowa Komisja była kościelna Fundacja św. Józefa. O spotkanie z Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciechem Polakiem Państwowa Komisja zabiegała od marca br. Spotkanie nastąpiło 10 maja br. Komisja wyraziła chęć otrzymania danych źródłowych z prowadzonych kwerend, w tym treści stosowanej ankiety, danych nieprzetworzonych oraz procedury badawczej. Pismo w tej sprawie zostało do księdza Prymasa wysłane 16 lipca br., pozostało bez odpowiedzi do dziś.

Państwowa Komisja ds. Pedofilii

« 1 »

reklama

reklama

reklama