Prymas Wyszyński o Polsce nigdy nie mówił źle

Jak święty i błogosławiony – Jan Paweł II i kard. Stefan Wyszyński pojmowali patriotyzm? O tym rozmawiano w debacie, w której uczestniczyli Włodzimierz Rędzioch, watykanista oraz Marian Piotr Romaniuk, historyk, ekspert w dziedzinie nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego.

Na zorganizowaną online 26 listopada debatę zaprosiło Towarzystwo Przyjaciół KUL w ramach grantu Funduszu Patriotycznego.

Zarówno Jan Paweł II jak i Stefan Wyszyński w swym nauczaniu kierowanym do Polaków na całym świecie mówili o patriotyzmie, odpowiedzialności i miłości do ojczyzny. Papież patriotyzm wiązał z miłością do narodów, szacunkiem dla kultury i tradycji. Sam był bardzo zakorzeniony w Polsce, a wyrazem jedności z nią były symboliczne gesty, najbardziej widoczne dla tysięcy Polaków. Jednym z nich było całowanie polskiej ziemi. „Patriotyzm Jana Pawła II wiązał się z umiłowaniem kultury danego narodu. Jako prawdziwy patriota pozwalał być patriotami innym, bez względu na kraj, pochodzenie” – podkreślił W. Rędzioch.

Jak zauważył Marian Romaniuk, kardynał Wyszyński mocno związany był z Polską. „Ilekroć jeździł do Rzymu, nigdy o Polsce nie mówił źle. Wszelkie trudne sprawy rozwiązywał na miejscu”.

Podsumowując debatę, prowadzący prof. Michał Wyrostkiewicz, teolog, medioznawca KUL zaznaczył, że patriotyzm ma wymiar interpersonalny, w który wpisuje się miłość do tych, którzy tworzą życie. Jego częścią jest kultura.

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach Funduszu Patriotycznego, kierowanego przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, powołany do życia decyzją Ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Spotkanie można obejrzeć na kanale YouTube TV KUL.

Family News Service / KUL

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama