Przeor Jasnej Góry: wrażliwość i czułość Maryi mogą obudzić z religijnego uśpienia

Wspólnie dziękujmy za obecność Maryi w dziejach naszego narodu i przyzywajmy Jej wstawiennictwa dzisiaj, by wyrwała nas z uśpienia religijnego i obudziła w nas wrażliwość na drugiego człowieka – zachęca przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski.

Przypomina, że uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej to święto najbardziej związane z jasnogórskim sanktuarium.

„To święto już w swej nazwie przypomina, że jest najbardziej charakterystyczne dla Jasnej Góry, o ile inne uroczystości mają wymiar bardziej uniwersalny, to ta jest niejako przypisana do tego miejsca” – wyjaśnia o. Samuel Pacholski.

Przypominając historię święta Matki Bożej Jasnogórskiej, o które paulini zabiegali już po obronie Jasnej Góry przed Szwedami w 1665 r., jasnogórski przeor podkreśla, że „nie patrzymy tylko wstecz, ale także na to, co dziś i jutro”.

„Wychodzimy od historii, bo historia jest nauczycielką życia, znamy fakty mówiące o interwencji Maryi w historię naszego Narodu i poszczególnych osób, są księgi zawierające opisy cudów, uzdrowień, te pierwsze pochodzą już z 1402 r.” – przypomina przeor Jasnej Góry. Podkreśla, że „Matka Boża jest obecna także dzisiaj w tym, co się dzieje w Kościele w Polsce i w Ojczyźnie”.

„Przychodzimy Jej zawierzyć wszystkie nasze sprawy, chcąc w tym zawierzeniu wyrazić nie tylko naszą głęboką cześć do Maryi, ale też prosić Ją o wiarę, by Ona uczyła nas wierności przykazaniom Bożym, Kościołowi, Ojcu Świętemu, żebyśmy wytrwali w tej wierze, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym. By ta wiara w nas dojrzewała i prowadziła nas do zwycięstwa nad naszymi słabościami, nad wszystkim podziałami i ostatecznie doprowadziła nas do życia wiecznego” – mówił o. Pacholski.

Jasnogórski przeor zauważył, że „niektórzy mają dziś uśpioną czy też przytępioną wrażliwość religijną, a człowiek z natury swojej jest istotą religijną tzn. czy jest tego świadomy czy nie jego życie jest zawsze głębokim poszukiwaniem Boga, a Maryja jako Hodegetria zawsze wskazuje na swego Syna, zawsze nas prowadzi do objawionego w Jezusie Chrystusie Boga”.

„Jej wrażliwość, Jej czułość to są te elementy, które mogą obudzić z jakiegoś głębokiego uśpienia religijnego, tych wszystkich, którzy cierpią i nie bardzo znają przyczyny tego cierpienia, ich życie zagubiło sens, a Maryja jest Tą, która pozwala odnaleźć prawdę o naszym życiu” – zauważył przeor Jasnej Góry.

Przypomniał, że piesze pielgrzymki, które teraz w tzw. drugim sierpniowym szczycie wchodzą na Jasną Górę, są nie tylko wyrazem naszej maryjnej pobożności, ale nowym zrywem wierności Maryi. „Wielu z tych, którzy idą, często nawet nie znają bardzo bogatej historii swojej pielgrzymki, oni idą, by zaakcentować swoje «dziś», to przywiązanie do Maryi i wiarę w to, że Ona jest im w życiu potrzebna, że jest drogowskazem, że bez tego drogowskazu życie staje się udręką” – zaznaczył o. Pacholski.

Przeor zaprasza do wspólnej modlitwy 26 sierpnia i do duchowej łączności z Jasną Górą i zgromadzonymi tu pielgrzymami.

„Imieniny” Jasnogórskiej Maryi rozpoczną się już w wigilię święta, wieczorną Mszą św. o godz. 19.00. Poprzedzi ją Diecezjalna Procesja Maryjna z katedry na Jasną Górę.

Główna Suma odpustowa odprawiona zostanie 26 sierpnia o godz. 11.00 na Szczycie pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Celebrować ją będą przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski, którzy dzień wcześniej obradować będą na Radzie Biskupów Diecezjalnych. Tradycyjnie podczas Mszy św. ponowione zostaną Jasnogórskie Śluby Narodu, których autorem jest Prymas Tysiąclecia.

it / Jasna Góra

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama