Wpłynęły ofiary na Fundację św. Józefa w imieniu abp. Głódzia i kard. Gulbinowicza

Jak poinformował ks. Piotr Studnicki, na konto Fundacji św. Józefa wpłynęły ofiary związane ze środkami dyscyplinarnymi nałożonymi zarówno na abp. Leszka Sławoja Głódzia, jak i kard. Henryka Gulbinowicza

„Informuję, że w sprawie arcybiskupa Leszka Sławoja Głódzia decyzja Stolicy Apostolskiej upubliczniona dnia 29 marca br. dotycząca wpłaty na rzecz Fundacji św. Józefa została zrealizowana” – powiedział ks. Piotr Studnicki, kierownik biura delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży i pełnomocnik Fundacji św. Józefa.

W wyniku zakończonego dochodzenia Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała w komunikacie z 29 marca, że abp Głódź dostał nakaz zamieszkania poza archidiecezją gdańską, nie może uczestniczyć w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie tejże archidiecezji, a ponadto otrzymał nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć seksualnych ze strony duchownych.

Na konto Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski wpłynęła także darowizna o tytule „za kardynała Gulbinowicza” – poinformował ks. Piotr Studnicki w odpowiedzi na pytanie KAI. Darowizna ta jest realizacją jednego ze środków dyscyplinarnych nałożonych na kardynała przez Stolicę Apostolską jesienią ub. roku, podanych w komunikacie z 6 listopada.

Jako pełnomocnik Fundacji Świętego Józefa dodał, że Fundacja przeznaczy otrzymane środki na cel wskazany w komunikacie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z 6 listopada 2020 r. Wyjaśnił także, że „zgodnie z obowiązującym prawem Fundacja nie może ujawnić kwoty darowizny” ani tożsamości darczyńcy w przypadku kard. Gulbinowicza.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao