Wzrasta liczba osób, które przyjmują indywidualną konsekrację. Ile jest ich w Polsce?

W Polsce żyje dziś ponad 700 osób, które przyjęło indywidualną konsekrację. Przy ogólnym spadku liczby powołań do życia konsekrowanego w przypadku indywidualnych form zaobserwować można tendencję przeciwną – dynamiczny wzrost. W ciągu ostatnich 2 lat jest to wzrost o niemal 30 proc.

Dziewice konsekrowane, pustelnicy i wdowy – formy te, istniejące w starożytności, z czasem zanikły. Od czasów Soboru Watykańskiego II zaczynają się jednak odradzać i cieszyć się rosnącą popularnością, również w Polsce. Są to osoby działające bez struktur, bezpośrednio podlegające biskupowi diecezjalnemu, który odpowiedzialny jest za ich formację i funkcjonowanie.

W ostatnich latach obserwujemy wręcz spektakularny wzrost. Według danych z 19 listopada 2020 w Polsce żyją obecnie 332 dziewice konsekrowane ( dla porównania, w grudniu 2018 r. było ich 250), 361 wdów konsekrowanych, w tym 3 wdowców (w grudniu 2018 r. było to mniej niż 300 osób), 1 pustelnik i 8 pustelnic ( w grudniu 2018 r. był to tylko 1 pustelnik). W samym 2020 r. (do listopada) życie konsekrowane podjęło 12 dziewic , 9 wdów i 1 pustelnica.

Obecnie osoby, które przyjęły indywidualną konsekrację żyją już we wszystkich diecezjach na terenie kraju. Najwięcej w archidiecezji łódzkiej ( 85 osób, w tym 17 dziewic, 67 wdów i 1 pustelnica) i krakowskiej (73 osoby – 52 dziewice i 21 wdów). Wiele takich osób żyje też w diecezji szczecińsko – kamieńskiej ( 49), archidiecezji warszawskiej (34), i przemyskiej ( 32).

Dla uzupełnienia tych danych warto dodać, że do listopada 2020 r. zmarło w Polsce 11 dziewic konsekrowanych, 66 wdów i jeden pustelnik. Ze stanu odeszło dotychczas 8 dziewic i 3 wdowy.

maj / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama