Benedykt XVI do uczestników obchodów 10-lecia Fundacji Watykańskiej: „Jestem poruszony Waszą sympatią do mnie”

„Jestem poruszony Waszą sympatią do mnie, a przede wszystkim działaniami na rzecz zasadniczego dostosowania wszystkiego, co czynimy, naszych osiągnięć i naszych niedociągnięć, naszemu Panu” – napisał Benedykt XVI w krótkim przesłaniu do uczestników obchodów 10. rocznicy działalności Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger-Benedykt XVI w Polsce i Europie Środkowej.

Jubileusz połączony został z obchodami dziesięciolecia działalności Centrum Studiów Ratzingera i współpracy z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy.

„Bardzo dziękuję za wszystko, co zrobiliście i napisaliście w związku z 10. rocznicą powstania Fundacji Watykańskiej im. Josepha Ratzingera-Benedykta XVI, przypadającą 10 czerwca br. Jestem poruszony Waszą sympatią do mnie, a przede wszystkim działaniami na rzecz zasadniczego dostosowania wszystkiego, co czynimy, naszych osiągnięć i naszych niedociągnięć, naszemu Panu. W związku z tym składam Wam najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, szczególnie z okazji 10-lecia Centrum Studiów Ratzingera. Wasz Benedykt XVI” – napisał Ojciec Święty.

Swoje pozdrowienie skierował do Prezydenta KPSW Romana Czakowskiego, Rektor KPSW prof. dr Heleny Czakowskiej i Dyrektora Centrum Studiów Ratzingera ks. prof. KPSW dr. hab. Mariusza Kucińskiego.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao