Ordo Iuris przygotował „Poradnik dla prokuratorów ws. ścigania tzw. aborcji farmakologicznej”

„Poradnik dla prokuratorów w sprawie ścigania aborcji farmakologicznej” to odpowiedź na działania prowadzone w Polsce przez organizacje proaborcyjne, które dopuszczają się naruszania prawa poprzez udostępnianie kobietom środków poronnych.

„Postanowiliśmy zebrać nasze doświadczenie, naszą wiedzę na ten temat i przygotować poradnik, którego celem było skoncentrowanie uwagi organów ścigania na ten problem, ponieważ jest on coraz bardziej powszechny. Dodała również, że dokument ten zostanie udostępniony organom ścigania, aby wesprzeć ich w tym zakresie” – zaznaczyła Katarzyna Gęsiak, radca prawny, dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris, członek Izby Radców Prawnych w Warszawie, w „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

Proceder rozpowszechniania i informowania o tzw. aborcji farmakologicznej jest w Polsce nielegalny, pomimo to nie prowadzi się żadnych działań, które miałyby temu zapobiec.

„To jest główny powód, dla którego postanowiliśmy zebrać nasze doświadczenie, naszą wiedzę na ten temat i przygotować poradnik, którego celem było skoncentrowanie uwagi organów ścigania na ten problem, ponieważ jest on coraz bardziej powszechny. Te organizacje mogą działać w sposób niezakłócony. Chcieliśmy stworzyć poradnik, który w syntetyczny sposób zbiera informacje o podstawach prawnych ścigania aborcji farmakologicznej, udostępnić organom ścigania, aby wesprzeć je w tym zakresie” – podkreśliła dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris.

Adwokat Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris zauważyła, że problem polegający na działaniu organizacji proaborcyjnych, w celu normalizacji przestępstwa, jakie stanowi pomocnictwo w aborcji, dzieje się, niestety, za cichym przyzwoleniem organów ścigania, które, w większości przypadków, pozostają, po prostu, bierne.

Mec. Katarzyna Gęsiak dodała, że organizacje zajmujące się tym procederem odwołują się do zapisów prawa międzynarodowego, gdzie tzw. aborcja jest wpisana w prawa kobiet. Jednak „w żadnym wiążącym akcie prawa międzynarodowego czy w żadnym wiążącym akcie unijnym nie ma zobowiązania do gwarantowania dostępu do aborcji ani też prawa do aborcji”.

Głośną sprawą w ostatnim czasie związaną z nielegalnym przekazywaniem środków poronnych, jest postepowanie, jakie toczy się przeciwko Justynie W. Działaczka proaborcyjna przekazała tabletki kobiecie, która zamierzała przeprowadzić aborcję.

Pomimo jasnej sytuacji prawnej w Polsce, okazuje się, że skala procederu jest szokująca.

„Zmotywowało nas to jeszcze bardziej do tego, aby przygotować kompendium wiedzy w zakresie aborcji i położyć kres temu precedensowi – wyjaśniła mec. Gęsiak.

W poradniku został omówiony m.in. problem aborcji farmakologicznej, środków do tego wykorzystywanych, sposób udostępniania informacji przez organizacje proaborcyjne to, w jaki sposób prowadzą one nielegalną reklamę takich środków.

„Jest tam też szereg argumentów pokazujących, że działalność organizacji proaborcyjnych można i należy ścigać zgodnie z polskim prawem. Przedstawiliśmy szereg podstaw prawnych, które dla organów ścigania mogłyby stanowić bazę i kompendium wiedzy w tym zakresie” – wskazała dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris.

Źródło: Radio Maryja, Ordo Iuris

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama