„Wszyscy jesteście braćmi”. Trwa Przystanek Jezus, niezwykłe wydarzenie ewangelizacyjne

Pod hasłem „Wszyscy jesteście braćmi” (por. Mt 23, 8) w Czaplinku w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej odbywa się Przystanek Jezus. To organizowana już po raz 22. Ogólnopolska Inicjatywa Ewangelizacyjna skierowana do uczestników Festiwalu Pol’and’Rock. Wydarzenie odbywa się w dniach 1-7 sierpnia. W tym roku do Czaplinka przyjechało 130 ewangelizatorów. Jak co roku nad ich bazą góruje biały krzyż.

„Pragniemy okazać się braćmi dla tych, którzy Boga nie nazywają swoim Ojcem, a o Kościele nie potrafią już myśleć jak o kochającej Matce. Towarzysząc im, będziemy szukać tego, co nas łączy, by poprzez dobre relacje i bycie blisko nich pomóc im zbliżyć się do Tego, który jest źródłem wszelkiego braterstwa” – zapowiadali organizatorzy.

„Mamy być żywymi tablicami wypisanymi miłością Boga w naszych sercach, w naszych ciałach” – powiedział podczas Mszy św. inaugurującej wydarzenie jego pomysłodawca bp Edward Dajczak.

Wskazywał, że od pierwszej do obecnej edycji Przystanku Jezus parokrotnie zmienił się świat – przede wszystkim w ludziach. „Dziś w ewangelizacji potrzeba człowieka, który będzie miał odwagę przekroczyć zastane granice, zastany sposób reagowania – i nie chodzi o nowinki, o jakieś show ewangelizacyjne – ale chodzi o przekraczanie granic w Duchu Świętym” – wskazał bp Dajczak.

Duchowny powiedział, że największym zagrożeniem dla przekazu wiary jest bezmyślne powtarzanie wyuczonych formuł katechizmowych. „Nic w Bogu nie jest statyczne. Nic nie jest oglądaniem się wstecz i powtarzaniem tego, co było zawsze” – mówił biskup podkreślając, że słowa Ewangelii są od dwóch tysięcy lat te same, ale ciągle nowe. „Kochać dzisiaj człowieka oznacza inne zachowanie, inne słowa i być może nawet na naszej twarzy inaczej wypisane” – mówił biskup zwracając uwagę, że wrogiem miłości jest przyzwyczajenie i apelował, aby pozwolić Bogu, by dał nam łaskę świeżości.

„Miłość nic nie traci na spotkaniu z krzyżem” – podkreślał bp Dajczak zachęcając ewangelizatorów do pokory. „Miłość bardzo zyskuje, kiedy podróżuje incognito. Niekoniecznie wtedy, gdy jest na sztandarach, ekranach, monitorach, ale wtedy gdy jest w głębi serca” – dodawał. „My mamy być żywymi tablicami wypisanymi miłością Boga w naszych sercach, w naszych ciałach. A Zbawiciel to On – nasz Pan” – zakończył duchowny.

Tradycyjnie czas Przystanka Jezus podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy, który już się zakończył, stanowiły rekolekcje dla ewangelizatorów. Prowadził je Michał Olszowski SCJ, który omówił hasło tegorocznego wydarzenia – „Wszyscy jesteśmy braćmi” w kontekście tego, co dzieje się w Kościele ale także za nasza wschodnia granicą.

Drugi etap Przystanka Jezus to czas wyjścia do uczestników festiwalu Pol'and'Rock. Odbyły się też warsztaty ewangelizacyjne prowadzone przez przedstawiciela SESA Polska, ks. Przemysława Sawę. „Wszystko po to, by nasze spotkania z drugim człowiekiem były owocne i by prowadziły do tego najważniejszego spotkania z Jezusem” – mówi jeden z organizatorów Przystanka, ks. Damian Piątkowiak SVD.

W środę wieczorem uczestnicy wydarzenia utworzyli tradycyjny Korowód, przechodząc przez festiwalowe pole. „To był bardzo entuzjastyczny przemarsz, przez który przywitaliśmy się z braćmi i siostrami Pol'and'Rocka i zaprosiliśmy ich do odwiedzin w naszej bazie” –  zaznaczył ks. Piątkowiak. „Wszyscy jesteśmy braćmi to przecież nie tylko nasze hasło, ale chcemy i próbujemy by był to nasz styl życia” – dodał werbista.

Po powrocie do bazy Przystanku nastąpiło poświęcenie białego krzyża, który jak co roku, góruje na Przystankowym polu.

Zdaniem ks. Piątkowiaka wyzwanie dla uczestników Przystanka jest takie samo jak zwykle: jak dotrzeć do serca drugiego człowieka z Dobrą Nowiną. Człowiek się trochę zmienia, bo czasy są specyficzne – mówi duchowny zwracając uwagę na czas zamknięcia w związku z pandemią, trudną sytuację ekonomiczną i napięcia związane z wojną w Ukrainie. Podkreśla, że to właśnie z tego powodu zdecydowano się w tym roku na hasło „Wszyscy jesteście braćmi”, aby każdy uświadomił sobie, że w Chrystusie wszyscy stanowimy jedno.

„Wszyscy chcemy być razem. Bez sztucznego podziału na Pol’and’Rock, Przystanek Jezus i inne organizacje. Przy Jezusie i w Nim możemy rzeczywiście być wspólnotą żywego Kościoła. Tak chcemy na siebie patrzeć i sobie nawzajem służyć” – mówi werbista.

Gośćmi tegorocznego Przystanku Jezus są członkowie fundacji Składak i Wypłyń na głębię oraz świecki misjonarz z Malezji John Paul. Wśród tematów, które uczestnikom proponują organizatorzy znalazły się m.in. seksualność, homoseksualizm, małżeństwa jednopłciowe, transgender.

Ks. Piątkowiak zaznacza, że tematyka nie jest przypadkowa, bo często jest poruszana zwłaszcza w czasie spotkań z młodym człowiekiem, który właśnie w tych obszarach nie potrafi odnaleźć się w Kościele. Organizatorzy chcą odczarować te tematy, bo ludzie często nie rozumieją, dlaczego nauka Kościoła jest taka, dlaczego z Ewangelii wypływają takie, a nie inne normy. „To, co jest często bardzo trudne, chcemy pokazać oczami Jezusa – zaproszenie do pełni człowieczeństwa, do odkrywania siebie” – zapowiada ks. Piątkowiak.

22. edycja Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej Przystanek Jezus odbywa się w dniach 1-7 sierpnia.

Transmisje z rekolekcji, nabożeństw i innych wydarzeń Przystanku Jezus przeprowadzi Radio Profeto. Szczegółowy plan w ramówce na stronie www.profeto.pl/radio.

Przystanek Jezus jest ogólnopolską inicjatywą ewangelizacyjną skierowaną do ludzi młodych uczestniczących w Festiwalu Pol’and’Rock. Powstał w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w roku 1999, jako odpowiedź na potrzebę duszpasterskiej opieki nad młodzieżą zgromadzoną na Przystanku Woodstock – jednego z największych koncertów muzyki rockowej w Europie gromadzącym kilkaset tysięcy młodych.

Jako dzieło ewangelizacyjne, Przystanek Jezus od samego początku, cieszył się aprobatą Konferencji Episkopatu Polski jako odważna i nowatorska forma obecności Kościoła pośród młodych.

Inicjatorem pierwszego Przystanku Jezus w Żarach, w 1999 r., był bp Edward Dajczak, ówczesny biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, zaś organizatorem Wspólnota św. Tymoteusza – Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji z Gubina pod opieką ks. Artura Godnarskiego.

Organizatorem wydarzenia jest Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza z Archidiecezji Łódzkiej. Tegoroczny Przystanek Jezus zyskał patronat Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz aprobatę ordynariusza miejsca bp. Edwarda Dajczaka.

pra, tk, dw / Czaplinek

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama