Bp Greger: człowiekowi należy pokazać realne źródło nadziei

„Człowieka nie wolno niczym zwodzić, ale należy pokazać mu prawdziwe i realne źródło nadziei” – podkreślił bp Piotr Greger, który 10 grudnia przewodniczył uroczystościom odpustu parafialnego ku czci św. Mikołaja w bielskiej katedrze.

Duchowny przypomniał, że liturgia drugiej niedzieli Adwentu daje „przedsmak niedzieli radości, którą będziemy przeżywali za tydzień, a nieco później radosny moment tajemnicy Wcielenia Syna Bożego”.

W homilii biskup wskazał na schemat drogi adwentowego oczekiwania: od tęsknoty za Bogiem (tydzień pierwszy), poprzez nadzieję (tydzień drugi) do radości (druga część adwentu, a następnie uroczystość Narodzenia Pańskiego).

„Ludzkość zawsze potrzebowała pocieszenia i podtrzymania na duchu. Współcześnie żyjący człowiek nie jest w tym względzie żadnym wyjątkiem. Patrząc na otaczający świat, dostrzegamy narastające zagubienie i wyobcowanie, dochodzi do tego świadomość faktycznego zagrożenia ludzkiego życia” – dodał, zaznaczając, że nie chodzi tylko o trwające wojny czy konflikty.

Zdaniem kaznodziei, który przypomniał pocieszające słowa Izajasza z pierwszego czytania, należy się dziś wystrzegać kolejnych wizji raju na ziemi i innych utopii szczęśliwej przyszłości. Według niego, są one „obiecujące życie łatwe, bezstresowe, pozbawione konieczności podejmowania wysiłków”.

Przypomniał, że dla ludzi wiary źródłem pociechy i nadziei jest orędzie zbawienia, które wpierw głosił sam Chrystus, a następnie kontynuuje to zadanie Kościół w Jego imię i z Jego wyraźnego nakazu.

„Nie jest to łatwa pociecha. Czasami można odnieść wrażenie, że człowiek woli jednak tanią nadzieję, która niczego nie wymaga, jest bardzo łagodna, przyjemna” – skonstatował i zachęcił, by być sługą Chrystusa, na wzór św. Jana.

„Dzisiaj, kiedy tak wielu ludzi nie dostrzega obecności Boga, należy odważnie ukazywać Chrystusa jako Tego, który nie tylko ostatecznie prostuje drogi naszego życia, ale który sam jest Drogą – drogą do Ojca, drogą do życia wiecznego” – wezwał na koniec.

Uroczystości odpustowe zakończyły adoracja eucharystyczna, odmówienie litanii do św. Mikołaja i błogosławieństwo. Parafia katedralna pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej została erygowana przed 1447 r. Sam budynek katedry powstał w latach 1443-1447, jednak obecny kształt uzyskał dopiero w 1912 r. Na terenie parafii mieszka 10 tys. ludzi, z czego 8,5 tys. to katolicy. Po powołaniu do życia w 1992 r. diecezji bielsko-żywieckiej dotychczasowy kościół parafialny pw. św. Mikołaja podniesiono do rangi katedry.

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama