„Polska i krzyż” – pięciu wybitnych autorów opisuje dzieje krzyża i staje w jego obronie

Piękno, niezachwiana moc i potęga krzyża; związanie z krzyżem losów Rzeczypospolitej od narodzin po dzień dzisiejszy oraz nieprzemijająca nadzieja pokładana w Chrystusie – to temat najnowszej książki „Polska i krzyż” wydanej nakładem wydawnictwa Biały Kruk. To dzieło pięciu wybitnych autorów – Adama Bujaka, prof. Andrzeja Nowaka, kard. prof. Stanisława Nagyego, ks. prof. Waldemara Chrostowskiego i prof. Krzysztofa Ożoga. 

Krzyż Chrystusowy od początku stał się znakiem, któremu się sprzeciwiano. Tak bywało dawniej, tak jest i teraz, co w tej książce zostało mocno wyakcentowane. Wspomniana publikacja powstała z myślą o popularyzacji wiedzy historycznej, prezentowania piękna wybitnych dzieł sztuki, a także – z myślą o obronie krzyża. Zgodnie z tym, do czego wzywał nas wielki papież św. Jan Paweł II: „Brońcie krzyża od Giewontu po Bałtyk! Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym, rodzinnym”. 

Prof. Krzysztof Ożóg porusza tematykę obecności krzyża w polskim życiu publicznym, od momentu chrztu Polski w 966 r., poprzez ofiarę krwi pierwszych polskich męczenników, aż po pobożność Polaków w czasach najnowszych. W tekście ks. kard. Nagyego odnajdziemy teologiczne uzasadnienie, dlaczego krzyż Chrystusa jest fundamentem polskiego narodu, zaś ks. prof. Waldemar Chrostowski w poruszający sposób przedstawia historię krzyży tak silnie wpisanych w polską kulturę, historię i pejzaż. Natomiast prof. Andrzej Nowak przypomina, że ceną wolności i niepodległości Polski bardzo często był krzyż – oznaczający wpisanie Chrystusowego cierpienia w życie setek tysięcy polskich patriotów. Przekaz tekstowy uzupełniają 144 zdjęcia Adama Bujaka.

Połączenie słowa z obrazem, specjalność edytorska Białego Kruka, osiąga tu poziom mistrzowski. Teksty pozwalają nam się zapoznać z ważnymi wydarzeniami historycznymi, podobnie jak pomagają zrozumieć bogactwo ukrytych nieraz lub zapomnianych znaczeń ikonograficznych. Zdumiewa wielość i różnorodność form przedstawień krzyża i ukrzyżowanego Chrystusa. Mamy tu krzyże pasyjne, liturgiczne, ołtarzowe, brackie, pokutne, papieskie, herbowe, jako symbole władców itd. Krzyże w świątyniach, w polach, w rękach wiernych i utwierdzone na szczytach katedr lub pomników (jak np. uwidoczniony na okładce Zygmunt III stojący na kolumnie przed Zamkiem Królewskim w Warszawie). Znakomici autorzy, będący jednocześnie światowej klasy erudytami i wielkimi patriotami, prezentują słowem i fotografią wizerunek Polski od ponad tysiąca lat wiernej Bogu. Bez chrześcijaństwa nie byłoby bowiem ani naszego państwa, ani naszego narodu. Krzyż od wieków funkcjonuje zarówno w duszy poszczególnych osób, jak i w przestrzeni publicznej, wywierając zbawienny wpływ na życie zarówno człowieka, jak i wspólnoty. 

Adam Bujak, prof. Andrzej Nowak, kard. prof. Stanisław Nagy, ks. prof. Waldemar Chrostowski, prof. Krzysztof Ożóg: „Polska i Krzyż”, wyd. Biały Kruk, 320 str., format 16 x 23,5 cm, twarda oprawa. Więcej na https://bialykruk.pl/ksiegarnia/ksiazki/polska-i-krzyz

„Polska i krzyż” – pięciu wybitnych autorów opisuje dzieje krzyża i staje w jego obronie

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama