„Siatka Witolda” – publikacja pozwalająca odtworzyć ostatnie miesiące życia rtm. Pileckiego

W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL zaprezentowano publikację „Siatka Witolda” zawierającą wybór dokumentów z archiwum komunistycznej bezpieki. Dotyczą one rozpracowania, śledztwa i procesu grupy rtm. Witolda Pileckiego nazywanej „siatką Witolda”. Materiał pozwala odtworzyć ostatnie miesiące życia rotmistrza spędzone w mokotowskim więzieniu.

Kiedy Witold Pilecki w 1945 roku został oficerem II Oddziału Sztabu II Korpusu Polskiego, miał zorganizować na terenie Polski siatkę wywiadowczą. Jej celem było zbieranie wszelkich informacji o sytuacji kraju opanowanego przez komunistów.  Z dokumentów bezpieki wynika, że liczyła ona 96 osób, jednak w rzeczywistości była o wiele szersza.

Jak czytamy na stronie muzeum, siatka Witolda zbierała informacje na temat działalności NKWD i komunistycznej bezpieki, narastającego terroru, działalności niepodległościowego podziemia zbrojnego, działalności PSL i konspiracyjnego PPS-WRN oraz uzależnienia gospodarczego Polski od Rosji sowieckiej. Zebrane wiadomości i uzyskane dokumenty przepisywano na maszynie. Następnie były one fotografowane i w postaci fotokopii przekazywane kurierom II Korpusu Polskiego. W czerwcu 1946 r. Witold Pilecki otrzymał rozkaz gen. Władysława Andersa natychmiastowego wyjazdu na Zachód z powodu grożącego mu aresztowania. Nie chciał jednak wyjeżdżać z kraju. Nie miał następcy, któremu mógłby przekazać rozpoczętą przez siebie działalność, musiałby także pozostawić w Polsce rodzinę. W rozmowie z żoną Witold Pilecki powiedział wówczas: „wszyscy przecież nie mogą wyjechać, ktoś musi w tym kraju zostać”.

Jak mówił podczas prezentacji publikacji dr Tomasz Łabuszewski z Instytutu Pamięci Narodowej: „Wydaje się, że działalność Witolda Pileckiego była znacznie szersza niż przypuszczano. Zapewne w przyszłości odkryjemy jeszcze nowe fakty dotyczące działalności rotmistrza. Istnieje realne prawdopodobieństwo, że przed nami jeszcze wiele odkryć potwierdzających tezę, że siatka, którą stworzył, miała znacznie szerszy wymiar terytorialny i była znacznie bardziej niebezpieczna dla komunistycznego reżimu niż się temu reżimowi wydawało”.

Publikacja jest dostępna online

Źródło: muzeumrakowiecka37.pl, Radio Warszawa

 

Godło i barwy RPProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama