Łotwa: prezentacja tłumaczenia dokumentów soborowych

Uroczysta Msza z udziałem episkopatu Łotwy poprzedziła 10 grudnia prezentację łotewskiego wydania tłumaczenia dokumentów Soboru Watykańskiego II.

Ceremonii w ryskiej katedrze przewodniczył nuncjusz apostolski w krajach bałtyckich abp Pedro López Quintana, który podkreślił aktualność Vaticanum II w kontekście wyzwań, przed jakimi staje współczesny Kościół.

Należy wspomnieć, że pierwsze próby przełożenia dokumentów soborowych na łotewski miały miejsce tuż po zakończeniu obrad, z inicjatywy abp Juliana Vaivodsa. Ostatecznie sowieckie władze zgodziły się na wydanie jedynie niewielkiego nakładu Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. Kolejne dokumenty próbowano tłumaczyć we własnym zakresie w ryskim seminarium duchownym. Poważniejsze prace edytorskie podjęto dopiero w 2012 r.

Mówi abp Zbigniew Stankiewicz, z którego inicjatywy zorganizowano zespół tłumaczy i redaktorów:

„Naprawdę zrobiliśmy to na najwyższym poziomie, na jaki nas stać, bo nad tłumaczeniem pracowała grupa naszych najlepszych ekspertów – teologów i językoznawców. Miejmy zatem nadzieję, że te materiały będą teraz inspiracją i dużą pomocą dla sprostania wyzwaniom naszego czasu. Sobór, choć skończył się 51 lat temu, był ostatecznie wydarzeniem proroczym i jego dokumenty absolutnie nie straciły na aktualności”.

Abp Stankiewicz dodał, że dostępność dokumentów Vaticanum II po łotewsku zapobiega także przed naiwnym postrzeganiem soborowego „otwarcia na świat”, ukazując nadprzyrodzony charakter Kościoła jako tajemnicy i miejsca spotkania z Bogiem, a nie jedną z ludzkich instytucji.

Warto dodać, że w komitecie redakcyjnym znalazł się również pracownik łotewskiej sekcji papieskiej rozgłośni, Jānis Evertovskis.

T. Cieślak SJ, Ryga/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama