Honduras: biskupi o niepełnoletnich zmuszonych do migracji

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przez granicę meksykańską do Stanów Zjednoczonych przedostało się bez żadnego opiekuna ponad 10 tys. niepełnoletnich obywateli Hondurasu – prawie dwa razy więcej niż rok wcześniej.

Na ten problem wskazała Konferencja Episkopatu środkowoamerykańskiego kraju, z którego pochodzą młodzi migranci. Biskupi wezwali polityków w specjalnym okołoświątecznym komunikacie do zbliżenia się do ludu, aby znaleźć rozwiązania problemu nierówności społecznych, wykluczenia oraz przede wszystkim korupcji, co stoi u podłoża fenomenu uciekających stamtąd dzieci, młodzieży czy dorosłych. Hierarchowie skierowali swój apel nie tylko do obecnego rządu, ale i do wszystkich grup, które w przyszłym roku wezmą udział w wyborach. Ponadto zobowiązali się, że podejmą kroki w celu wzmocnienia duszpasterstwa uchodźców, aby do każdego z emigrantów, zwłaszcza tych najmłodszych, dotarły „miłość oraz bliskość całej wspólnoty”.

tm/ rv, fides
« 1 »

reklama

reklama

reklama