Papież w Lund: reakcje z Niemiec

Wizytę Franciszka w Lund komentuje przewodniczący niemieckiego episkopatu kard. Reinhard Marx.

Jesteśmy wdzięczni, że Papież osobiście wziął udział w tym spotkaniu i zasygnalizował tym samym, jak nieodzowne są dla Kościoła katolickiego wysiłki ekumeniczne. Takimi słowami skomentował wizytę Franciszka w Lund przewodniczący niemieckiego episkopatu kard. Reinhard Marx.

Kard. Marx podkreślił, że w Niemczech jako kraju luterańskiej reformacji zarówno katolicy, jak i protestanci są szczególnie zobowiązani do ekumenicznej współpracy. Zdaniem niemieckiego hierarchy ekumeniczne spotkanie w Lund wzmacnia chrześcijan w Niemczech w przekonaniu, że w nadchodzącym jubileuszowym roku reformacji w jego centrum powinien znaleźć się sam Chrystus.

Kard. Marx wyraził też wdzięczność za podpisaną w Lund katolicko-luterańską deklarację. Jego zdaniem zawiera ona pozytywne sygnały i impulsy na przyszłość: „Nadchodzący rok jest okazją, by razem spojrzeć na przewinienia z przeszłości, przyznać się do własnych błędów i prosić o przebaczenie” – napisał przewodniczący niemieckiego episkopatu dodając, że o przebaczenie katolicy i protestanci prosić będą podczas nabożeństwa ekumenicznego 11 marca 2017 r. Zdaniem kard. Marxa, szczególnie dotkliwy jest dla chrześcijan w Niemczech brak jedności eucharystycznej. Dlatego ważnym krokiem w ekumenicznej pracy jest zawarte w deklaracji z Lund zobowiązanie do jedności.

O spotkaniu ekumenicznym w Lund informowały wszystkie poważniejsze media w Niemczech, podkreślając wielki wymiar symboliczny papieskiej wizyty, ale też równocześnie potrzebę większego dialogu ekumenicznego.

« 1 »

reklama

reklama

reklama