Papież do katolików Skandynawii: bądźcie solą i światłem świata

Mszę na stadionie Swedbank w Malmö Papież zakończył odmówieniem modlitwy „Anioł Pański”.

oprzedził ją krótkim rozważaniem, w którym najpierw podziękował ordynariuszowi Sztokholmu Andersowi Arboreliusowi i władzom za przygotowanie tej pielgrzymki. Pozdrowił obecnych tam przedstawicieli Światowej Federacji Luterańskiej oraz korpusu dyplomatycznego.

Dziękując Panu Bogu za dar tej wizyty Franciszek wezwał katolików do przeżywania wiary w modlitwie, życiu sakramentalnym oraz ofiarnej służbie ludziom potrzebującym i cierpiącym.

„Zachęcam was – kontynuował Ojciec Święty – byście byli solą i światłem w okolicznościach, w jakich przypadło wam żyć, poprzez wasz sposób bycia i działania zgodny ze stylem Jezusa, a także z wielkim szacunkiem i solidarnością wobec braci i sióstr z innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich oraz wszystkich ludzi dobrej woli”.

Swe rozważanie Franciszek zakończył wezwaniem Maryi, powierzając Jej  wszystkie troski i radości, lęki i pragnienia.

pp / rv

« 1 »

reklama

reklama