Malawi: kard. Filoni odprawił Mszę i spotkał się z duchowieństwem

Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów przebywa w Malawia jako wysłannik Papieża na konsekrację stołecznej katedry św. Józefa.

„Radość płynąca z Bożego miłosierdzia powinna umacniać w nas pragnienie dzielenia się tym, co sami otrzymaliśmy – powiedział kard. Fernando Filoni w homilii wygłoszonej na Mszy w Lilongwe, stolicy Malawi. – Prawdziwy chrześcijanin powinien mieć zapał misyjny, który motywuje go do takiej pracy, aby nikt nie został stracony. Jezus wzywa nas do radosnej gorliwości w poszukiwaniu tych, którzy potrzebują Bożej miłości i miłosierdzia”.

Po wczorajszej Mszy kard. Filoni spotkał się z księżmi, zakonnikami i zakonnicami pracującymi w Malawi. Mówił do nich o Kościele, który ze swej natury jest misyjny, zachęcając do podtrzymywania w sercach żywego ognia miłości przez życie duchowe, trzymanie się zasad moralnych i służbę bliźnim. Podreślił, że kapłaństwo nie jest pracą zawodową ani funkcją biurokratyczną, pełnioną tylko przez jakiś czas, ale to sposób życia. Mówiąc o celibacie zauważył, że wybór ten należy rozpatrywać w powiązaniu ze święceniami i ślubami zakonnymi. Celibat przyjmuje się podejmując „decyzję w wolności i w pełnej miłości. Trzeba ją wciąż odnawiać ze  świadomością kruchości ludzkiej kondycji”.

Po zakończeniu wizyty w Malawi prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów odwiedzi jeszcze Zambię. Kard. Filoni będzie się tam się m.in. modlił z zakonnicami w klasztorze klarysek i u sióstr misjonarek miłości Matki Teresy oraz spotka się z biskupami i formatorami trzech wyższych seminariów duchownych.

pp/ rv, fides

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama