Bruksela: Kościół wspiera wysiłki młodych bezrobotnych

Zaangażowanie Kościoła w zwalczanie bezrobocia wśród młodych ludzi w Europie było tematem konferencji zorganizowanej 6 grudnia przez Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) we współpracy z Salezjanami Don Bosco (DBI) w Brukseli.

czestnicy wydarzenia dyskutowali na temat propozycji skutecznej pomocy młodym w znalezieniu pracy. W tym kontekście podjęto próbę oceny programów Unii Europejskiej, a szczególnie projektu „Gwarancja dla młodzieży”, który promuje możliwości zatrudnienia, przyuczenia do zawodu, stażu lub dalszego kształcenia.

Założenia polityczne zostały skonfrontowane z konkretnym doświadczeniem społecznym: Salezjanie Don Bosco przedstawili programy prowadzone przez Kościół w Europie i na świecie. Podkreślili oni wagę kształtowania ogólnych umiejętności cywilizacyjnych ułatwiających ewentualne przekwalifikowanie oraz wskazali, że wychowanie w edukacji pełni rolę humanizującą, a także wpływa na jakość pracy. Zakonnicy zaapelowali również o lepszą komunikację i większą współpracę instytucji państwowych czy europejskich z lokalnymi organizacjami pracującymi w tej dziedzinie. Europoseł Brando Benifei zaznaczył, iż współpraca z Kościołem, który cieszy się publicznym zaufaniem, może zwiększyć skuteczność docierania do młodych.

I. Nockiewicz, COMECE/ rv
« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama