Moskwa: Olimpiada o nowych męczennikach za wiarę

W tym roku przypada setna rocznica rewolucji październikowej, która na ponad 70 lat pokryła jakby całunem narody zamieszkujące terytorium Rosji, a następnie Związku Sowieckiego.

Rocznicy rewolucji październikowej nie należy obchodzić jako święto, ale trzeba dokonać analizy przyczyn historycznych tak strasznego wydarzenia i wyciągnąć wnioski na przyszłość – stwierdził patriarcha moskiewski Cyryl.

W tym duchu synodalny Wydział Kształcenia Religijnego i Katechizacji Patriarchatu Moskiewskiego oraz stołeczny Metodyczny Wydział Edukacji ogłosiły dla uczniów olimpiadę poświęconą pamięci nowych męczenników za wiarę.

Olimpijczycy z klas od piątej do ósmej będą mogli wykazać się znajomością faktów prześladowań za wiarę, zwłaszcza z życiem i śmiercią zamordowanych męczenników i wyznawców pozbawianych pracy, wolności, zamykanych w łagrach.

Organizatorzy olimpiady postawili sobie za cel duchowo-moralne i patriotyczne wychowanie uczniów, pogłębienie wiedzy historycznej, a także stymulację umiejętności intelektualnych i twórczych.

Finał olimpiady odbędzie się w połowie maja bieżącego roku.

W. Raiter, Moskwa/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama