Lekarze katoliccy: zakaz odwodzenia od aborcji niedemokratyczny

Wprowadzona we Francji ustawa zakazująca odwodzenia kobiet przez internet od zamiaru aborcji narusza demokrację i podstawowe prawa człowieka.

Opinię tę wyraziła Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich (FIAMC). W wydanym przez nią oświadczeniu podkreślono, że przeciw nowej ustawie słusznie zaprotestował Kościół. Opowiedzieli się przeciwko niej paryski kardynał André Vingt-Trois i przewodniczący francuskiego episkopatu abp Georges Pontier.

„Chociaż ustawa ogranicza się tylko do Francji, stanowi wyraźne pogwałcenie wolności słowa – czytamy w oświadczeniu Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich. – Nie można jej zaakceptować tym bardziej, że została wydana w kraju, który chlubi się tym, że jest tolerancyjny i zawsze broni praw człowieka. Wydaje się, że francuski rząd traktuje te prawa jako swoisty przywilej, który należy się jedynie kobietom chcącym usunąć ciążę, co z medycznego punktu widzenia wcale nie leży w interesie ani ich samych, ani ich nienarodzonych dzieci” – podkreśla międzynarodowa federacja katolickich lekarzy.

« 1 »

reklama

reklama

reklama