Międzynarodowe Forum nt. Migracji: sieć współpracy niezbędna

„Cztery działania wyszczególnione przez Papieża Franciszka – przyjmowanie, chronienie, wspieranie oraz integrowanie – wyraźnie wskazują, w jaki sposób cała nasza planeta ma odpowiedzieć na kwestie migracji.

Słowa te wypowiedziała w Rzymie przełożona generalna Sióstr Misjonarek św. Karola Boromeusza na zakończenie VI Międzynarodowego Forum nt. Migracji i Pokoju. – Tylko wtedy możliwa będzie integracja i życie w pokojowym świecie” – dodała siostra Neusa de Fátima Mariano.

„Stawianie na politykę mieszkaniową, naukę języków obcych, formację i działalność społeczno-kulturalną to podstawa działań zainicjowanych przez naszego założyciela bł. Giovanniego Battistę Scalabriniego oraz współzałożycieli Giuseppe i Assunty Marchettich – mówiła przełożona zgromadzenia. – Istotne jest, jak wykazało nasze forum, utworzenie sieci współpracy. Współdziałając, instytucje społeczeństwa obywatelskiego muszą jednocześnie zapewnić ludziom «prawo do tego, by nie musieli migrować». Trzeba tworzyć projekty, które zagwarantują, by wspólnoty nie były rozbijane i niszczone wszelkiego rodzaju kryzysami. Poparcie Papieża Franciszka wskazuje, że migracja to dzisiaj szczególny priorytet, gdyż jest podyktowana innymi czynnikami, które w znacznej mierze wpływają na historię ludzkości” – podkreśliła zakonnica.

mh, fides.org / rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama