Belgia: Wielki Post na rzecz dialogu między narodami

Episkopat Belgii zachęca do przeżywania Wielkiego Postu w poczuciu współodpowiedzialności za losy współczesnego świata.

„Wspólnota narodów” – to hasło tegorocznego orędzia, w którym belgijscy biskupi aktualizują ogłoszoną przed 50 laty encyklikę Pawła VI „Populorum progressio”.

Mówi ordynariusz Liège bp Jean-Pierre Delville.

„Aktualizacja polega na tym, że stwierdzamy, iż dzisiejszy świat potrzebuje nie tylko postępu gospodarczego i kulturalnego narodów, lecz także dialogu i zjednoczenia między nimi. Uświadamiamy sobie, że po upadku Muru Berlińskiego, po wygaśnięciu wielkich napięć między Wschodem a Zachodem, świat nadal nie żyje w pokoju, lecz przeciwnie, z łatwością można dziś wywołać nowe wojny i to wszędzie. Bardzo często pretekst dla owych wojen stanowi religia. Oznacza to również, że my jako ludzie religii, zainspirowani naszą wiarą, możemy się przyczynić do zakończenia konfliktów i sprzyjać dialogowi między narodami. Uznaliśmy, że chodzi tu o coś bardzo ważnego, zarówno w skali międzynarodowej, jak i w naszym kraju, w Belgii, bo przejawia się to w otwarciu na obcokrajowców i uchodźców. Taki wymiar wspólnoty narodów i kultur wydaje się nam bardzo aktualny i niezmiernie ważny” – powiedział Radiu Watykańskiemu bp Jean-Pierre Delville.

Belgijscy biskupi wskazują też na wymiar ekologiczny rozpoczętego dziś Wielkiego Postu. Inspiracją ma być encyklika „Laudato si’”. Bp Delville zaznaczył, że w jego diecezji każda parafia ma się postarać w tym czasie o jakiś konkretny gest na rzecz ochrony środowiska na szczeblu lokalnym.

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama