Szkoła w północnym Kamerunie zbudowana dzięki Polakom

Położona w prowincji Północnej Kamerunu wioska Gueleng zyskała nową szkołę. Było to możliwe dzięki pomocy Ruchu MAITRI z Polski

Szkoła w Guelengu zbudowana dzięki pomocy Ruchu MAITRI.

Położona niedaleko miasta Guider w prowincji Północnej Kamerunu wioska Gueleng zyskała nową szkołę. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu Ruchu MAITRI, przede wszystkim jego lubelskiej wspólnoty. Za sprawą licznych akcji informacyjnych  znaleźli się darczyńcy, którzy wsparli budowę łącznie kwotą 30.000€. Powstał nowy budynek szkolny dla 160 uczniów. W sobotę 18 marca odbyło się jego uroczyste otwarcie. Pomysłodawczynią budowy szkoły i osobą odpowiedzialną za realizację projektu była Siostra Paulina Megier.

Istniejąca dotychczas szkoła, do której uczęszcza 358 uczniów nie była w stanie ich pomieścić. Około 160 dzieci uczyło się w pobliskim szałasie. Budynek z dwiema salami służył czterem starszym klasom, nie było w nim ławek, dzieci siedziały na cementowej podłodze. Jest jedynie mały stolik dla nauczyciela i tablica. W szkole pracuje  5 nauczycieli, warunki są więc bardzo ubogie, co powoduje że dużo z tych dzieci powtarza klasę kilka razy. W ubiegłym roku jedynie 18 uczniów zdało do szkoły średniej. Dzięki projektowi również ten budynek zyskał nowe wyposażenie.Czytaj więcej

Gdzie znajduje się wioska Gueleng?

Gueleng jest wioską w Północnym Kamerunie w powiecie Mayo-Oulo miasta Guider. W odległości 2 km od Gueleng leży miejscowość Mandama, gdzie znajduje się misja polskich Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej.

Ludzie żyją jedynie z pola, które uprawiają w porze deszczowej. Uprawiają bawełnę, kukurydzę, orzeszki, ale zbiory ich są słabe, bo gleba nie jest urodzajna. Rodziny są wielodzietne, mnóstwo dzieci jeszcze nie uczęszcza do szkoły, bo to kosztuje, a mimo to szkoła jest przepełniona –  napisała Siostra Paulina

O Ruchu Maitri

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” jest federacją Wspólnot osób świeckich, których celem jest niesienie pomocy ubogim społecznościom krajów rozwijających się i kształtowanie postaw członków.  Inspiracją do założenia Ruchu była postawa i praca bł. Matki Teresy i jej Zgromadzenia. Wspólnoty działają przy parafiach Kościoła katolickiego w Polsce. Pierwsza z nich powstała  na przełomie 1975/76 roku w Warszawie. Kolejne rozwinęły się w Gdańsku, Bytomiu, Raciborzu, Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku, Gliwicach i Pyskowicach. Ruch istnieje także w Czechach. Charyzmatem Ruchu jest "wyrażona czynem miłość do ludzi najbiedniejszych” . Jedną z głownych form pomocy jest program Adopcja Serca.

« 1 »

reklama

reklama

reklama