Rosja: werbiści świętują 25 lat obecności na Wschodzie

W moskiewskiej parafii św. Olgi rozpoczęły się 25 kwietnia uroczystości jubileuszowe 25-lecia posługi Zgromadzenia Słowa Bożego na Wschodzie.

Uroczystości zainaugurowała Msza święta, której przewodniczył biskup ełcki Jerzy Mazur SVD, pierwszy przełożony werbistów na Białorusi i w Rosji. Przybyli też przedstawiciel przełożonego generalnego Zgromadzenia, a także przełożeni sąsiednich prowincji werbistów: polskiej, słowackiej i węgierskiej. Nie zabrakło parafian, przyjaciół i dobrodziejów dzieła misyjnego.

Głównym uroczystościom jubileuszowym 26 bm. przewodniczył nuncjusz apostolski w Federacji Rosyjskiej abp Celestino Migliore. Obecni byli także biskupi: Jerzy Mazur SVD i jego następca na stanowisku ordynariusza diecezji św. Józefa w Irkucku – Cyryl Klimowicz. Licznie zgromadzili się przedstawiciele duchowieństwa, zgromadzeń zakonnych i wierni.

„Patrząc na was – werbistów, mogę powiedzieć, że minione lata były czasem przyjęcia przez was ziarna Słowa Bożego sercem otwartym, urodzajnym, gotowym przynieść stokrotny owoc” – podkreślił w homilii dyplomata papieski. Zaznaczył, że były „to lata wierności, właściwej dla dojrzałości ogólnoludzkiej i duchowej” oraz zachęcił do modlitw „za was i z wami, byście byli wiernym misjonarzami Słowa Bożego, a przede wszystkim wiernymi świadkami Chrystusa w swoim życiu”.

Jubileuszowe uroczystości poprzedziła sesja historyczno-teologiczna podsumowująca działalność werbistów na Wschodzie w kontekście ich charyzmatu misyjnego i ewangelizacyjnych wyzwań społeczeństwa w krajach byłego ZSRR. Swoimi wspomnieniami podzielił się bp Mazur, który ponad ćwierć wieku temu koordynował pierwsze prace duszpasterskie i budowlane w Baranowiczach. W 1992. powstał Dystrykt Baranowicze Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, a pięć lat później przełożony generalny ustanowił Regię Ural werbistów.

W ostatnim dniu obchodów – 27 kwietnia dyskutowano i zastanawiano się nad przyszłością posługi werbistów w Rosji w nawiązaniu do zbliżającej się XVIII Kapituły Generalnej Zgromadzenia, która odbędzie się w 2018 roku.

Obecnie na terenie Białorusi i Rosji posługuje prawie czterdziestu ojców i braci z dziewięciu różnych stron świata. Prowadzą oni 17 parafii w różnych miastach, łącznie z Moskwą i St. Petersburgiem, są duszpasterzami akademickimi, pracują z dziećmi i młodzieżą, migrantami i biednymi. Zgromadzenie doczekało się też pierwszych rodzimych powołań.

ks. Jakub Błaszczyszyn svd (KAI) / Moskwa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama