Brazylia: biskupi zaniepokojeni sytuacją w kraju

Poważne zaniepokojenie coraz bardziej pogarszającą się sytuacją społeczno-polityczną w Brazylii wyraził tamtejszy episkopat.

Wskazał, że politycy w swych działaniach totalnie ignorują podstawowe zasady etyczne i nie szanują podstawowych wartości moralnych.

„W kraju szerzy się przemoc, handel narkotykami i korupcja, obywatele unikają płacenia podatków, a policja nadużywa siły” – piszą biskupi w oficjalnym dokumencie wydanym na zakończenie sesji plenarnej episkopatu. Wskazują, że trzeba powrócić na drogę etyki i prawdziwych wartości, bo tylko to może pomóc w odbudowaniu wyniszczonej tkanki społecznej Brazylii.

Biskupi stwierdzają w swym dokumencie, że do Kościoła nie należy wskazywanie technicznych rozwiązań aktualnego kryzysu politycznego oraz ekonomicznego. W świetle Ewangelii hierarchia powinna jednak zachęcić naród brazylijski do budowania społeczeństwa na miarę godności człowieka i jego powołania.

Z perspektywy ostatnich lat trzeba przyznać, że najnowszy dokument jest jednym z odważniejszych i bardziej zdecydowanych głosów episkopatu nie tylko wymieniającym przyczyny aktualnej trudnej sytuacji kraju, ale także budzącym wśród Brazylijczyków odwagę, wiarę oraz nadzieję. Do narodu należy „bronienie godności i wolności, promowanie kultury pokoju dla wszystkich, walka o sprawiedliwość oraz troska o uciskanych, a także uczynienie z Brazylii kraju cieszącego się szacunkiem”.

Episkopat wyraża swą gotowość włączenia się w działania na rzecz wspólnego poszukiwania rozwiązań dla dobra kraju. Ponadto wzywa katolików i wszystkich ludzi dobrej woli do świadomego i aktywnego budowania takiej przyszłości Brazylii, jakiej pragnie społeczeństwo.

Biskupi zawierzają cały naród, wraz z jego niepokojami, pragnieniami i nadziejami, Pani z Aparecidy, patronce kraju.

RV / Brasília

« 1 »

reklama

reklama

reklama